Tungkol sa Kidlat ng Silanganan (Ang Makapangyarihang Diyos at ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos)

Iba pa

Ang Pinagmulan at Pagsulong ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos

Nabuo ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos—ang nagbalik na Panginoong Jesus—ang Cristo ng mga huling araw, at gayundin sa ilalim ng Kanyang matuwid na paghatol at pagkastigo. Ang iglesia ay binubuo ng lahat ng taong tunay na tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nalupig at nailigtas ng salita ng Diyos. Lubos itong itinatag ng Makapangyarihang Diyos nang personal, at personal Niyang pinamunuan at ginabayan, at hindi ito itinatag ng sinumang tao. Ito ay isang katotohanang tanggap ng lahat ng piniling tao sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos.

Asia

Europe

Africa

Mga lupain ng Amerika

Paraan ng Pagkontak

Sundan Kami

Mag-iwan ng Mensahe

    Para garantiyahan ang iyong pagkapribado, hindi namin kailanman isisiwalat ang iyong email address sa kahit sinuman.