Ang Labanan sa Pagitan ng Katarungan at Kasamaan

Ang Labanan sa Pagitan ng Katarungan at Kasamaan

Ibinabahagi ng mga taong hinirang ng Diyos mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ang kanilang mga personal na kuwento, na ibinubunyag ang malupit na pagsupil ng CCP sa mga Kristiyano at ang pag-uusig nila sa mga paniniwala sa relihiyon, gayundin ang kanilang pagtanggi at paglaban sa Diyos, at ang napakasamang ugali nila na lumalabag sa mga batas ng kalikasan. Sinusuri nila ang masamang diwa ng pagkamuhi sa katotohanan at pagkapoot sa Diyos ng malaking pulang dragon, at nagtatamo sila ng pang-unawa na si Cristo ng mga huling araw lamang ang makapagbibigay sa tao ng daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang mga tumatanggap lamang sa gawain ng Diyos sa mga huling araw ang siyang magiging pinakamapalad.

I-download