Dagsa ang Malalaking Sakuna sa Mundo: Kailan Magaganap ang Pagdadala? Dagsa ang Malalaking Sakuna sa Mundo: Kailan Magaganap ang Pagdadala?

Naging karaniwan na ang pagsipot ng mga kalamidad sa buong mundo at lumitaw na ang mga palatandaan ng mga huling araw. Malinaw sa mga pangyayari na nakabalik na ang Panginoon, kaya bakit kailangan pa tayong itaas bago sumapit ang malaking pagdurusa? Paano tayo madadala?

Kung Paano Naisasakatuparan ang Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoong Jesus Ebanghelyo Ngayong Araw: Paano Natutupad ang mga Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoon

Ang mga propesiya sa Bibliya tungkol sa pagbabalik ng Panginoon ay talagang natutupad na. Nais mo bang malaman kung paano sila natutupad? Maaari mong basahin ang artikulo.