Dagsa ang Malalaking Sakuna sa Mundo: Kailan Magaganap ang Pagdadala? Dagsa ang Malalaking Sakuna sa Mundo: Kailan Magaganap ang Pagdadala?

Naging karaniwan na ang pagsipot ng mga kalamidad sa buong mundo at lumitaw na ang mga palatandaan ng mga huling araw. Malinaw sa mga pangyayari na nakabalik na ang Panginoon, kaya bakit kailangan pa tayong itaas bago sumapit ang malaking pagdurusa? Paano tayo madadala?

Kung Paano Naisasakatuparan ang Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoong Jesus Natupad na ang mga Propesiya ng Bibliya Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus

Ang mga Propesiya ng Bibliya tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesus ay nangatutupad na, ngunit bakit hindi natin nakita ang pagdating ng Panginoon sa isang ulap? Basahin upang mahanap ang sagot.