Tanong 9: Gusto kong malaman kung pa’no ginagawa ng Makapangyarihang Diyos ang paghatol Niya para iligtas ang sangkatauhan kay Satanas. Maaari niyo bang ibahagi sa ‘min ang karanasa’t patotoo niyo?

2018-08-28 8

Sagot: Maganda ngang tanong ‘yan. Dapat nating itanong ‘yan sa pagsisiyasat sa gawain ng Diyos sa mga huling araw. Malaking tulong ‘to para maligtas tayo sa pagsampalataya sa Diyos. Tungkol sa ginagawang paghatol ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw para iligtas ang sangkatauhan kay Satanas, basahin muna natin ang mga salita Niya. Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Sa mga huling araw, Si Cristo ay gumagamit ng sari-saring mga katotohanan upang turuan ang tao, ibunyag ang diwa ng tao, at suriin ang kanyang mga salita at mga gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba’t-ibang mga katotohanan, gaya ng tungkulin ng tao, paano dapat sundin ng tao ang Diyos, paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos, paano dapat isabuhay ng tao ang normal na pagkatao, gayundin ang karunungan at disposisyon ng Diyos, at iba pa. Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang tiwaling disposisyon. Lalung-lalo na, yaong mga salitang naglalantad kung papaanong tinatanggihan ng tao ang Diyos ay sinalita patungkol sa kung paanong ang tao ay isang pagsasakatawan ni Satanas at isang pwersa ng kaaway laban sa Diyos. Sa pagsasakatuparan ng Kanyang gawain ng paghatol, hindi lamang basta nililinaw ng Diyos ang kalikasan ng tao sa pamamagitan ng ilang mga salita; inilalantad Niya, pinakikitunguhan, at pinupungusan ito nang pangmatagalan. Ang ganitong mga pamamaraan ng paglalantad, pakikitungo, at pagpupungos ay hindi maaaring mahalinhinan ng mga ordinaryong salita kundi ng katotohanan na hindi tinataglay ng tao kailanman. Ang ganitong uri ng mga pamamaraan lamang ang itinuturing na paghatol; sa pamamagitan lamang ng ganitong uri ng paghatol masusupil ang tao at makukumbinsi nang husto na magpasakop sa Diyos, at higit pa ay makamtam ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Ang idinudulot ng gawain ng paghatol ay ang pagkaunawa ng tao sa tunay na mukha ng Diyos at sa katotohanan tungkol sa kanyang sariling pagiging-mapanghimagsik. Ang gawain ng paghatol ay nagbibigay-daan sa tao na makatamo ng malawak na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, sa layunin ng gawain ng Diyos, at sa mga hiwaga na hindi niya maunawaan. Tinutulutan din nito ang tao na makilala at malaman ang kanyang tiwaling diwa at ang mga ugat ng kanyang katiwalian, gayundin ay matuklasan ang kapangitan ng tao. Ang mga epektong ito ay bunga lahat ng gawain ng paghatol, sapagka’t ang diwa ng ganitong gawain ay ang mismong gawain ng pagbubukas ng katotohanan, ng daan, at ng buhay ng Diyos sa lahat ng may pananampalataya sa Kanya. Ang gawaing ito ay ang gawain ng paghatol na ginawa ng Diyos” (“Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ginagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol at pagkastigo upang makilala Siya ng tao, at para sa kapakanan ng Kanyang patotoo. Kung wala ang Kanyang paghatol sa tiwaling disposisyon ng tao, hindi malalaman ng tao ang Kanyang matuwid na disposisyon na hindi nagpapahintulot ng kasalanan, at hindi maaaring ilipat ang kanyang mga lumang kaalaman ng Diyos patungo sa panibago. Para sa kapakanan ng Kanyang patotoo, at para sa kapakanan ng Kanyang pamamahala, isinasa-publiko Niya ang Kanyang kabuuan, na nagbibigay daan sa tao na makamit ang kaalaman ng Diyos, at baguhin ang kanyang disposisyon, at gumawa ng umuugong na patotoo sa Diyos sa pamamagitan ng pampublikong pagpapakita ng Diyos. Nakakamit ang pagbabago sa disposisyon ng tao sa pamamagitan ng iba’t ibang uri ng gawain ng Diyos; kung wala ang nasabing pagbabago sa disposisyon ng tao, hindi magagawang magbigay ng patotoo ng tao sa Diyos, at hindi maaaring makuha ang puso ng Diyos. Ang mga pagbabago sa katangian ng tao ay tanda na pinalaya ng tao ang kanyang sarili mula sa pagkaalipin kay Satanas, pinalaya ang kanyang sarili mula sa impluwensya ng kadiliman, tunay na naging isang modelo at halimbawa ng gawain ng Diyos, at tunay na naging isang saksi ng Diyos at isang tao na nagnanais ng puso ng Diyos” (“Tanging ang mga Nakakakilala sa Diyos ang Maaaring Magpatotoo sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Mula nang simulan ng Makapangyarihang Diyos na gawin ang Kanyang paghatol, sinimulan nang tamasain ng mga hinirang Niya ang Kanyang mga salita. Tatalakayin nila sa bawat pulong ang mga karanasan nila sa mga salita ng Diyos. Sumapit ang ang salita ng Makapangyarihang Diyos sa mga hinirang Niya na dala ng matuwid Niyang disposisyon, hinuhusgahan ang pagkatao at diwa ng paglaban ng tao sa Diyos, nilalantad kung pa’no nililinlang at kinokontrol ni Satanas ang tao, ang iba-iba nilang sitwasyon sa pagkalaban sa Diyos habang sakop ni Satanas, at inihahayag sa sangkatauhan ang matuwid at dakilang disposisyon ng Diyos. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nakikita ng mga hinirang Niya’ng matuwid ang disposisyon Niya at namamasdan ang kadakilaan Niya sa mga pahayag Niya sa sangkatauhan. Nagsisisi nang husto at hiyang-hiya ang lahat ng tao sa harap ng Diyos. Noon lang nila nadarama na di-masusuway ang banal na diwa ng Diyos. Nakikita nila kung ga’no sila kasama at wala silang mukhang ihaharap sa Diyos. Kinasusuklaman nila si Satanas at kinamumuhian nila’ng puno sila ng disposisyon ni Satanas. Nakikita nila na parang kumakatawan kay Satanas ang kanilang pamumuhay, hindi sila totoong tao! Noon lang sila nagsisimulang taos na magsisi at maging handang tanggapin ang katotohanan para maging bagong tao. Natanto natin sa pagkastigo ng Makapangyarihang Diyos na kayang itakwil ng masamang sangkatauhan ang Diyos at hindi tumigil sa pagkakasala dahil lang sa panlilinlang at pagkontrol ng iba’t ibang impluwensya ni Satanas. Halimbawa, ang impluwensya ng CCP, ng mga relihiyosong anticristo, ng iba’t ibang maling paniwala ni Satanas, ng mga pilosopiya at batas, at iba pa. Parang ‘di nakikitang bitag ang mga impluwensyang ‘to ni Satanas, matibay na gumagapos at kumokontrol sa ‘ting lahat, kaya hindi natin makita ang liwanag at anyo ng Diyos, di nauunawaan ang mga intensyon ng Diyos at namumuhay sa kadiliman, labis na nahihirapan. Yan ang paghatol ng Makapangyarihang DIyos na nagpapakita ng lalim ng kasamaan ng tao, at na ang mundo ay masama at kontrolado ni Satanas. Malinaw nating nakikita ang mapanlinlang at mapanganib na kademonyohan ng CCP, malinaw nating nakikita ang likas na pagka-iprokrito at pagkamuhi ng mga pastor at elder sa katotohanan, at naiintindihan natin ang kanilang iba’t ibang maling akala, at natatanto na tayo’y lubhang nilinlang at ginawang masama ni Satanas! Naging likas na lang sa ‘tin ang mga lason at pilosopiya, at batas ni Satanas. Umaasa tayo sa mga bagay na ‘to para mabuhay at isinasabuhay natin ang kapangitan ni Satanas: mayabang at palalo, ginagawa ang gusto natin, makasarili at kasuklam-suklam, tuso at mapanlinlang, sinungaling, sawa na sa katotohanan, may pusong ni walang takot sa Diyos. Matagal na tayong kumakatawan kay Satanas, hindi tayo totoong tao! Gayunpaman, inaasam pa rin nating madala sa kaharian ng langit. Napakawalanghiya natin. Noong araw, nilinlang at kinontrol tayo ng mga pastor at elder. Sinusunod natin si Satanas at kinakalaban ang Diyos. Nanalig tayo sa Diyos pero sinunod natin ang tao, at nakinig tayo sa mga pastor at elder, pero mas pinili pa natin na hindi sundin ang Diyos. Talagang bulag tayo, ‘di natin kilala ang Diyos. Mula nang maranasan ang paghatol ng Makapangyarihang Diyos, unti-unti nating naunawaan at nalaman ang lahat ng katotohanang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos, at mas natutukoy natin ang positibo’t negatibong bagay, at lalo nating nakikilala ang Diyos. Nagbago rin ang ating pananaw sa buhay at mga pagpapahalaga. Unti-unting nalinis ang makademonyong disposisyon natin, at ‘di na tayo gapos ng impluwensya ni Satanas. Hindi na tayo madaling malinlang ngayon ng mga kamalian ni Satanas. Nakawala na tayo sa lahat ng pagkaalipin sa mga sekular na pamilya. Nagsimula na tayong mamuhay nang malaya sa harap ng Diyos, tumutupad sa tungkulin ng isang nilalang, isinasabuhay ang mga salita ng Diyos bawat araw, at unti-unting tinatanggap na totoo ang salita ng Diyos. Ganyan natin harapang nararanasan ang gawain ng Diyos. Sa pagtupad ng ating tungkulin madalas din nating tinatanggap ang disiplina at pagpungos ng Diyos, nabubuhay sa pagmamahal ng Diyos. Talagang nadama nating lahat na napaka-praktikal ng gawain ng Makapangyarihang Diyos. Maililigtas at magagawa nga nitong perpekto ang tao. Pinasasalamatan talaga nating sa pagtanggap lang ng paghatol sa harap ng luklukan ni Cristo magtatamo ang tao ng katotohanan at buhay. Hatid ng Cristo ng mga huling araw ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Masasabi kong talagang totoo ‘yan.

mula sa iskrip ng pelikulang Kumawala sa Bitag

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Kaugnay na Content

Baka Gusto Mo Rin