Mga Klasikong Salita ng Makapangyarihang Diyos Tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian (Mga Seleksyon)

Mga Klasikong Salita ng Makapangyarihang Diyos Tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian (Mga Seleksyon)

Ang mga seleksyon mula sa klasikong mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay kasama sa aklat na ito at sumasaksi para sa lahat ng mga umaasa at nananalangin para sa pagpapakita ng Diyos sa matagal nang pagbabalik ng Tagapagligtas na nasa mga puting alapaap, at sumasaksi sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian. Pinangungunahan nito ang sangkatauhan na makilala na ang Makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Jesus ay parehong Diyos—Siya ang Cordero na iprinopesiya sa Aklat ng Pahayag na nagbukas sa aklat at sa pitong tatak.

Mga Nilalaman

Unang Bahagi

Mga Klasikong Salita ng Diyos Tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian

(Mga Seleksyon)

1Tanging Yaong Nakararanas ng Gawain ng Diyos ang Tunay na Naniniwala sa Diyos
2Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan
3Minamasdan ang Pagpapakita ng Diyos sa Kanyang Paghatol at Pagkastigo
4Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan
5Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao
6Ang Tao ay Maliligtas Lamang sa Gitna ng Pamamahala ng Diyos
7Dumadagundong ang Pitong Kulog—Nanghuhula Na ang Ebanghelyo ng Kaharian ay Lalaganap sa Buong Sansinukob
8Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap”
9Kapag Namamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus ay Magiging Kung Kailan Napanibago Na ng Diyos ang Langit at Lupa
10Yaong Mga Hindi Katugma ni Cristo ay Tiyak na Mga Kalaban ng Diyos
11Marami ang mga Tinatawag, Datapuwa’t Kakaunti ang mga Nahihirang
12Dapat Mong Hanapin ang Paraan ng Pagiging Kaayon kay Cristo
13Ikaw ba ay Totoong Mananampalataya sa Diyos?
14Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan
15Alam Mo Ba? Nakagawa ang Diyos ng Isang Dakilang Bagay sa Gitna ng Mga Tao
16Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan
17Dapat Kang Maghanda ng Sapat na Mabubuting Gawa para sa Iyong Hantungan
18Pagkilala sa Gawa ng Diyos sa Kasalukuyan
19Ang Gawain ba ng Diyos ay Payak tulad ng Inaakala ng Tao?
20Tanging ang mga Nakaaalam ng Gawain ng Diyos Ngayon ang Makapaglilingkod sa Diyos
21Alamin ang Pinakabagong Gawain ng Diyos at Sumunod sa mga Yapak ng Diyos
22Ang Gawain sa Kapanahunan ng Kautusan
23Ang Tunay na Kasaysayan sa Likod ng Gawain sa Kapanahunan ng Pagtubos
24Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (4)
25Ang Pag-alam sa Tatlong mga Yugto ng Gawain ng Diyos ay ang Daan Patungo sa Pagkilala sa Diyos
26Tanging Yaong mga Kilala ang Diyos at Kanyang Gawa ang Makapagbibigay-kasiyahan sa Diyos
27Paano Makatatanggap ng mga Pahayag ng Diyos ang Taong Ipinakahulugan ang Diyos sa Kanyang Pagkaintindi?
28Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao
29Binubuo ng Dalawang Pagkakatawang-tao ang Kabuluhan ng Pagkakatawang-tao
30Ang Mahalagang Kaibahan sa Pagitan ng Nagkatawang-taong Diyos at ng Mga Taong Ginamit ng Diyos
31Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Ministeryo ng Nagkatawang-taong Diyos at ng Tungkulin ng Tao
32Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao
33Ang Diyos ay ang Panginoon ng Buong Sangnilikha
34Umiiral ba ang Trinidad?

I-download