Mga Klasikong Salita ng Makapangyarihang Diyos Tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian (Mga Seleksyon)

Mga Pagpipiliang mga Salita ng Makapangyarihang Diyos

Ang mga seleksyon mula sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos tungkol sa Kanyang gawain ay kasama sa aklat na ito at sumasaksi para sa lahat ng umaasa at nananalangin para sa pagpapakita ng Diyos sa matagal nang pagbabalik ng Tagapagligtas na nasa mga puting alapaap, at sumasaksi sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian. Pinangungunahan nito ang sangkatauhan na makilala na ang Makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Jesus ay parehong Diyos—Siya ang Cordero na iprinopesiya sa Aklat ng Pahayag na nagbukas sa aklat at sa pitong tatak.

Mga Klasikong Salita ng Makapangyarihang Diyos Tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian (Mga Seleksyon)

Talaan ng mga Nilalaman

Unang Bahagi

Mga Klasikong Salita ng Diyos Tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian

1Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan
2Minamasdan ang Pagpapakita ng Diyos sa Kanyang Paghatol at Pagkastigo
3Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan
4Ang Tao ay Maliligtas Lamang sa Gitna ng Pamamahala ng Diyos
5Ang Tagapagligtas ay Nakabalik na sa Ibabaw ng “Puting Ulap”
6Sa Sandaling Mamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus, Napanibago na ng Diyos ang Langit at Lupa
7Yaong mga Hindi Kaayon ni Cristo ay Tiyak na mga Kalaban ng Diyos
8Dapat Mong Hanapin ang Paraan para Makaayon kay Cristo
9Ginagawa ni Cristo ang Gawain ng Paghatol sa Pamamagitan ng Katotohanan
10Alam Mo Ba? Nakagawa ang Diyos ng Isang Dakilang Bagay sa Gitna ng mga Tao
11Tanging ang Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan
12Dapat Kang Maghanda ng Sapat na Mabubuting Gawa para sa Iyong Hantungan
13Pagkilala sa Gawain ng Diyos Ngayon
14Napakapayak ba ng Gawain ng Diyos na Tulad ng Inaakala ng Tao?
15Tanging ang mga Nakaaalam ng Gawain ng Diyos Ngayon ang Makapaglilingkod sa Diyos
16Alamin ang Pinakabagong Gawain ng Diyos at Sumunod sa mga Yapak ng Diyos
17Ang Tunay na Kasaysayan sa Likod ng Gawain sa Kapanahunan ng Pagtubos
18Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (4)
19Pag-alam sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos ang Landas tungo sa Pagkilala sa Diyos
20Yaon Lamang mga Nakakakilala sa Diyos at Nakakaalam sa Kanyang Gawain ang Makakapagbigay-kasiyahan sa Diyos
21Paano Makatatanggap ng mga Paghahayag ng Diyos ang Taong Limitado ang Pagkaintindi tungkol sa Diyos?
22Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Pagliligtas ng Diyos na Naging Tao
23Binubuo ng Dalawang Pagkakatawang-tao ang Kabuluhan ng Pagkakatawang-tao
24Ang Mahalagang Kaibahan sa Pagitan ng Nagkatawang-taong Diyos at ng mga Taong Ginamit ng Diyos
25Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Ministeryo ng Nagkatawang-taong Diyos at ng Tungkulin ng Tao
26Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao

Ikalawang Bahagi

Mga Seleksyon ng mga Pangunahing Salita ng Diyos tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian

I-download