Ano ang Inyong Naibigay-ganti sa Diyos

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Ano ang Inyong Naibigayganti sa Diyos Ang Diyos ay nakapiling ninyo sa ilang taglagas at tagsibol.Namuhay Siya sa piling ninyo nang matagal.Sa harap N'ya ilan sa inyong masasamang gawa ang nakakalusot? Taospuso n'yong salita,umaalingawngaw 'to sa tainga ng Diyos.Hindi mabilang ang milyonmilyon sa inyong mga kagustuhan,sa dambana N'ya ang mga ito'y nilalagay.Subalit walang pagaalay,walang patak ng katapatan sa dambana N'ya nilalagay ninyo.Nasaan ang mga bunga ng inyong paniniwala? Natanggap ninyo walang katapusang biyaya ng Diyos,nakita ang Kanyang makalangit na mga hiwaga.Naipakita ng Diyos sa inyo liyab ng langit,ngunit hindi maatim na kayo ay sunugin.Gaano karami ang inyong ibinalik sa Diyos? Gaano karami ang kusangloob na naibigay ninyo sa Kanya? Hawak ang pagkaing ibinigay ng Diyos sa iyo,inihahandog mo ito sa Kanya,sinasabing ito ang iyong gantimpala sa pagpapagal,naibigay mo sa Kanya lahat na mayroon ka.Paanong 'di mo alam na lahat ng ibinibigay mo sa Diyos,lahat ng ambag mo ay lahat mga bagay na iyong ninakaw mula sa Kanyang altar.Ngayon ibinibigay mo ang mga ito sa Diyos.Hindi mo ba Siya dinadaya? Nalulugod S'ya sa nasa dambana N'ya at 'di pagbalik ng pagpapagal na binibigay mo.Natanggap ninyo walang katapusang biyaya ng Diyos,nakita ang Kanyang makalangit na mga hiwaga.Naipakita ng Diyos sa inyo liyab ng langit,ngunit hindi maatim na kayo ay sunugin.Gaano karami ang inyong ibinalik sa Diyos? Gaano karami ang kusangloob na naibigay ninyo sa Kanya? Talagang nangangahas kayong dayain ang Diyos,kaya paano N'ya kayo mapapawalangsala? Paano pa ito matatagalan ng Diyos? Kanyang ibinigay ang lahat sa inyo.Kanyang binuksan ang lahat sa inyo.Tinutustusan N'ya pangangailangan ninyo,at nabuksan N'ya ang mga mata ninyo.Subalit ipinagwawalangbahala ninyo ang inyong konsensya at dinadaya Siya.Natanggap ninyo walang katapusang biyaya ng Diyos,nakita ang Kanyang makalangit na mga hiwaga.Naipakita ng Diyos sa inyo liyab ng langit,ngunit hin……

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood
Pop
Rock
Ebanghelyo
Country
Folk
OPM
A Cappella
Pangkoro
Iba pa

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse