Ang mga Kamangha-manghang Gawa ng Diyos sa Pamamahala ng Lahat ng Bagay

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Ang mga Kamanghamanghang Gawa ng Diyos sa Pamamahala ng Lahat ng Bagay Ⅰ Sa paglipas ng mga siglo,ang maliit na batis untiunting dumaloy sa paligid ng paanan ng bundok,marahang sumusunod sa daang ginawa ng bundok.Nakabalik ito sa bahay,sumama sa ilog,at dumaloy sa dagat.Sa pagkalinga ng bundok,ang agos,ang agos ay 'di kailanman nawala,'di nawala.Ang maliit na batis at ang malaking bundok,sila'y umasa sa isa't isa,pinigilan nila ang isa't isa,umasa sila sa isa't isa.Ⅱ Sa paglipas ng mga siglo,ang mabangis na hangin ay 'di nagbago.Palaging umuungol sa bundok,umihip ng malaking buhawi ng buhangin,pagbisita sa bundok,gaya ng dati.Binantaan nito ang bundok,ngunit 'di kailanman sinira ang gitna.Sila'y nagpatuloy sa parehong paraan tulad ng dati.Ang mabangis na hangin at ang malaking bundok,sila'y umasa sa isa't isa,pinigilan nila ang isa't isa,umasa sila sa isa't isa.Ⅲ Sa paglipas ng mga siglo,ang malaking alon ay 'di nagpahinga,at 'di tumigil sa paglawak.Ito'y dadagundong at dadaluyong paulitulit.Gayunpaman,ang malaking bundok isa mang pulgada'y 'di gumalaw kailanman.Binantayan nito ang karagatan,at ang mga nilalang sa dagat ay dumami at umunlad.Ang malaking alon at ang malaking bundok,sila'y umasa sa isa't isa,pinigilan nila ang isa't isa,umasa sila sa isa't isa.Hango sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawangtao

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood
Pop
Rock
Ebanghelyo
Country
Folk
OPM
A Cappella
Pangkoro
Iba pa

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse