Banal ang Diwa ng Diyos

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Banal ang Diwa ng Diyos Ⅰ Sa Diyos ay walang panlilinlang,at walang pandaraya.Ang mayroon lamang ay katapatan.Walang kitang tiwaling disposisyon ni Satanas.Walang kasamaang inihahayag sa Diyos.Ang diwa ng Diyos ay banal.Siya ay walang katiwalian.Ang diwa ng Diyos ay banal.Siya'y walang tiwaling disposisyon ng tao.Ang diwa ng Diyos ay banal.Siya'y walang tiwaling diwa ni Satanas.Ang diwa ng Diyos ay banal,ang Diyos ay banal.Ⅱ Ang ginagawa lang ng Diyos ay tustusan ang tao.Lahat ng inihahayag Niya'y nakakabuti.Ito'y puno ng buhay,ito'y nagbibigaydaan,daang susundin at tatahakin.Ang diwa ng Diyos ay banal.Siya ay walang katiwalian.Ang diwa ng Diyos ay banal.Siya'y walang tiwaling disposisyon ng tao.Ang diwa ng Diyos ay banal.Siya'y walang tiwaling diwa ni Satanas.Ang diwa ng Diyos ay banal,ang Diyos ay banal.Alamin ang banal na diwa ng Diyos.Walang tiwaling disposisyon sa Diyos.Alamin ang banal na diwa ng Diyos.Ito ay lubos na positibo.Kita 'to sa gawain Niya sa tao.Lahat ng Kanyang gawai'y dala'y positibo.Alamin ang banal na diwa ng Diyos mula sa dalawang aspeto.Ang diwa ng Diyos ay banal.Siya ay walang katiwalian.Ang diwa ng Diyos ay banal.Siya'y walang tiwaling disposisyon ng tao.Ang diwa ng Diyos ay banal.Siya'y walang tiwaling diwa ni Satanas.Ang diwa ng Diyos ay banal,ang Diyos ay banal.Siya'y walang katiwalian,hayag ng Diyos Kanyang diwa.Siya'y walang katiwalian,hayag ng Diyos Kanyang diwa.Ang Kanyang diwa sa gawain Niya'ng tanging kailangan upang malaman na ang Diyos ay banal.Hango sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawangtao

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood
Pop
Rock
Ebanghelyo
Country
Folk
OPM
A Cappella
Pangkoro
Iba pa

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse