Sa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng Salita

Sa mga huling araw ng pagkakatawangtao ng Diyos,unanguna Niyang ginagamit ang salita upang ibunyag at tuparin lahat.'Di na kailangan ng katunayan,sapat na'ng mga salita.Walang ibang ginagawa'ng nagkatawangtaong Diyos kundi ang mangusap ng mga salita.Sa mga salita Niya lamang mo makikita kung ano Siya,Siya ang Diyos Mismo.Diyos ay naparito sa mga huling araw upang gampanan ang ministeryo ng salita,upang tao'y makilala Siya,makita kung ano Siya,Kanyang karunungan at mga kamanghamanghang gawa mula sa Kanyang salita.Sa hinaharap,salita Niya'y darating sa bawat relihiyon at grupo,bawat bansa at denominasyon.Gamit ng Diyos ang salita upang manlupig at makita ng lahat ang kapangyariha't awtoridad nito.Kaya ngayon,salita lang Niya'ng kaharap n'yo.Sa Kapanahunan ng Kaharian,unangunang ginagamit ng Diyos ang salita upang lupigin lahat ng tao.Diyos ay naparito sa mga huling araw upang gampanan ang ministeryo ng salita,upang tao'y makilala Siya,makita kung ano Siya,Kanyang karunungan at mga kamanghamanghang gawa mula sa Kanyang salita.Sa araw ng kaluwalhatian ng Diyos,salita Niya'y magpapakita ng awtoridad.Mula pa noon hanggang ngayon,lahat ng salita Niya'y magaganap.Sa paraang ito,kaluwalhatian ay mapapasaDiyos sa lupa.Samakatwid,mga salita Niya'y maghahari sa lupa magpakailanman.Sa Kapanahunan ng Kaharian,unangunang ginagamit ng Diyos ang salita upang lupigin lahat ng tao.Diyos ay naparito sa mga huling araw upang gampanan ang ministeryo ng salita,upang tao'y makilala Siya,makita kung ano Siya,Kanyang karunungan at mga kamanghamanghang gawa mula sa Kanyang salita.Lahat ng buktot ay kakastiguhin ng Kanyang mga salita,lahat ng matuwid ay pagpapalain.Lahat ay matatatag,gagawing ganap ng mga salita Niya,nang 'di kailangan ng mga tanda't kababalaghan.Lahat tutuparin ng mga salita Niya,magbubunga ito ng mga katunayan.Diyos ay naparito sa mga huling araw upang gampanan ang ministeryo ng salita,upang tao'y makilala Siya,makita kung ano Siya,Kanyang karunungan at mga kamanghamanghang ……

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood
Pop
Rock
Ebanghelyo
Folk
OPM
A Cappella
Pangkoro
Iba pa

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse