Dapat Sambahin ng Buong Sangkatauhan ang Diyos

Totoong pananalig sa Diyos ay di lang kaligtasan,o pagiging mabuting tao,o pagiging kawangis ng tao.Higit sa pananalig na may Diyos.Higit sa pagkaalam na ang Diyos ang katotohanan,daan at buhay,at iyon lamang.Di lang para tanggapin ang Diyos at malaman na Siya ang Hari ng lahat,Siyang Lumikha,Makapangyarihan sa lahat,tangi't pinakamataas.Ngunit higit pa rito ang manalig nang totoo.Kalooban ng Diyos buong pagkatao at puso mo'y ibigay sa Kanya,na sumunod at tumalima sa Kanya.Hayaan mong gamitin ka ng Diyos,masayang maglingkod sa Kanya.Gawin lahat para sa Kanya.Hindi lang ang pinili ang dapat manalig sa Kanya.Lahat ay sambahin Siya,pakinggan at sundin Siya,dahil buong sangkatauhan ay likha ng Diyos.Kalooban ng Diyos buong pagkatao at puso mo'y ibigay sa Kanya,na sumunod at tumalima sa Kanya.Hayaan mong gamitin ka ng Diyos,masayang maglingkod sa Kanya.Gawin lahat para sa Kanya.Hango sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood
Pop
Rock
Ebanghelyo
Country
Folk
OPM
A Cappella
Pangkoro
Iba pa

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse