Ang Pag-ibig ng mga Tao ay Nagiging Dalisay Lamang sa Pamamagitan ng Pagdurusa ng Pagpipino

Nagdusa si Pedro sa buong buhay ng daandaang masasakit na pagsubok.Pagpipinong ito'ng saligan ng sukdulang pagibig niya sa Diyos.Ito'ng pinakamahalagang karanasan sa buong buhay niya.Ito'y dahil sa kagustuhang ibigin ang Diyos,lalong dahil sa pagpipino't pagdurusa niya.Pagdurusang ito'y naging gabay niya sa pagibig sa Diyos,at ang pinakahindi niya malilimutang bagay.Kung 'di pagdadaanan ng tao'ng kirot ng pagpipino sa pagibig sa Diyos,pagibig nila'y puno ng karumihan at ng mga kagustuhan.Kung 'di pagdadaanan ng tao'ng kirot ng pagpipino sa pagibig sa Diyos,pagibig ay puno ng kaisipan ni Satanas at 'di kayang magpalugod sa kalooban ng Diyos.Pagpapasyang ibigin ang Diyos ay 'di tulad ng pagibig sa Diyos.Kanilang saloobin ay pawang pagibig at pagpalugod man sa Kanya,na tila ba lahat ay nakalaan sa Diyos at walang ideya ng tao,ngunit sa harap ng Diyos,ito'y 'di kayang purihin o basbasan.Kahit maunawaan man at malaman ang katotohanan,'di 'yan tanda ng tunay na pagibig sa Diyos.Kahit nauunawaan man ng tao'ng maraming katotohanang walang pagpipino,'di nila kayang isagawa ang mga katotohanang ito.'Pag pinipino lang sila kayang maunawaan ng tao'ng kahulugan ng mga katotohanang ito at pahalagahan ang kalaliman nito.Sa panahong 'yon,naisasagawa nila'ng katotohanan ayon sa kalooban ng Diyos.Sa gayon kaisipan nila'y nababawasan,pati katiwalian nila.At sa panahong 'yon mga damdamin ng tao'y nababawasan din.Saka lang ang ginagawa nila'y pagpapamalas ng pagibig sa Diyos.Ang katotohanan ng pagibig sa Diyos ay 'di natatamo sa kaalamang binigkas,kagustuhan o pagunawa,kundi humihingi ng kabayaran.Hinihingi nitong magdusa nang labis ang tao sa pagpipino.Saka lang pagibig ng tao'y magiging dalisay at lulugod sa puso ng Diyos.Hango sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawangtao

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood
Pop
Rock
Ebanghelyo
Folk
OPM
A Cappella
Pangkoro
Iba pa

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse