Dala ng mga Salita at Gawain ng Diyos sa Tao ay Pawang Buhay

Ⅰ Diyos kumakapit 'di sa luma,ni tumatahak sa dating daan; walang pagbabawal sa gawain at salita Niya.Sa Diyos,lahat ay libre,malaya,walang paghihigpit.At dala Niya sa tao'y kasarinlan at kalayaan.Siya ang buhay na Diyos,totoong umiiral.'Di laruan,'di idolo,Siya ay iba dito.Siya'y buhay at masigla,salita't gawain Niya dala'y buhay at liwanag,kalayaan sa sangkatauhan.Hawak Niya'ng katotohanan,ang buhay,at ang daan,sa salita't gawain Niya Siya'y 'di napipigilan.Hawak Niya'ng katotohanan,ang buhay,at ang daan,sa salita't gawain Niya Siya'y 'di napipigilan.Ⅱ Anumang sabi nila o pagkaintindi sa gawain Niya,isasagawa pa rin Niya'ng gawain,walang pasubali.Di Siya nababahala sa pagkaunawa't pagakusa ng tao.Matinding pagtutol nila'y 'di makakapigil sa Kanya.Walang katwiran ng tao,imahinasyon,kaalaman,o moralidad maaaring panukat o pangtukoy sa gawain ng Diyos.Walang nilalang na makakasira,makakaabala,walang makakagambala sa Kanyang ginagawa.Ⅲ Walang sinumang nagbabawal sa Kanyang ginagawa,at ito'y 'di mapipigil ng anuman o sinuman.Walang salungat na puwersang gugulo sa anuman.Sa bagong gawain Niya,Siya'y laging waging Hari.Puwersa ng kaaway at heresiya ng tao,lahat ay niyurakan sa ilalam ng tuntungan Niya.Alinmang bagong yugto ng gawaing Kanyang ginagawa,'to'y dapat malinang at mapalawak sa tao,isagawa nang walang hadlang sa buong sansinukob hanggang Kanyang dakilang gawain ay ganap.To'y pagkamakapangyarihan sa lahat,dunong at lakas ng Diyos.Walang pagbabawal sa Makapangyarihang Diyos.Gawain Niya'y may prinsipyo,nguni't walang pagbabawal,dahil Diyos Mismo ang katotohanan,ang buhay,at ang daan.Hango sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawangtao

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood
Pop
Rock
Ebanghelyo
Country
Folk
OPM
A Cappella
Pangkoro
Iba pa

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse