Nagtamasa na Kayo ng Malalaking Pagpapala

Ⅰ Bakit nasa China ang gawain sa mga huling araw,ang pinakamadilim at paurong na lugar? Para ipakita katuwiran ng Diyos,ipahayag Kanyang kabanalan.Mas madilim ang lugar,mas kita Kanyang kabanalan.Paggawa ng lahat ng ito'y alangalang nga sa gawain ng Diyos.Inihayag na ng Diyos sarili Niya't banal na disposisyon sa inyo,ipinagkaloob na Niyang lahat iyon sa inyo,para sapat ang pagpapala sa inyo.Hindi lang n'yo natikman Kanyang matuwid na disposisyon,natikman n'yo Kanyang pagliligtas,walanghanggang pagibig at pagtubos.Kayo,sa lahat ng tao,ang pinakamarumi,nakatanggap kayo ng malaking biyaya.'Di ba kayo pinagpala? Ⅱ Ngayo'y alam n'yo nang ang Diyos sa langit bumaba sa lupa.Kumikinang Siya laban sa inyong karumihan,sa inyong pagkasuwail,kaya nauunawaan n'yo na Siya.Kay laking pagpapasigla!Kayong grupo sa China ay nahirang at napili.Dahil nahirang kayo't nagtamasa ng biyaya Niya,dahil 'di kayo nararapat sa labislabis Niyang biyaya,sa inyo ito'y nagpapasigla,ito'y kamanghamangha!Kamanghamangha!Inihayag na ng Diyos sarili Niya't banal na disposisyon sa inyo,ipinagkaloob na Niyang lahat iyon sa inyo,para sapat ang mga pagpapala sa inyo.Hindi lang n'yo natikman Kanyang matuwid na disposisyon,natikman n'yo Kanyang pagliligtas,walanghanggang pagibig at pagtubos.Kayo,sa lahat ng tao,ang pinakamarumi,nakatanggap kayo ng malaking biyaya.'Di ba kayo pinagpala? Hango sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawangtao

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood
Pop
Rock
Ebanghelyo
Country
Folk
OPM
A Cappella
Pangkoro
Iba pa

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse