Ibigay ang Buong Sarili Mo sa Gawain ng Diyos

Gumagawa ng malalaking bagay ang Espiritu ng Diyos.Sinisimulan Niya'ng gawain Niya sa mga Hentil.Upang gumana nang mabilis at epektibo,hinahati Niya'ng lahat ng nilikha sa mga uri.Ialay mo'ng buong sarili sa lahat ng gawain Niya.Alamin lahat ng ginawa Niya para sa'yo.Ibuhos mo'ng iyong lakas,gawing epektibo'ng gawain Niya.Ito'ng dapat mong maunawaan,maunawaan.Huwag makipagaway,tumalikod o maghangad ng kaaaliwan.Umaantala 'to sa gawain Niya,sinisira'ng 'yong kinabukasan,nagdudulot ng pagkawasak sa halip na proteksyon.'Di ba't hangal ka kung ganyan? Mga bagay na sakim mong tinatamasa ngayon ang sumisira sa kinabukasan mo.Ngunit ang sakit na dinaranas mo ngayon ang nagbibigay proteksyon at kaligtasan sa'yo.Ialay mo'ng buong sarili sa lahat ng gawain Niya.Alamin lahat ng ginawa Niya para sa'yo.Ibuhos mo'ng iyong lakas,gawing epektibo'ng gawain Niya.Ito'ng dapat mong maunawaan,maunawaan.Magingat sa lahat ng mga bagay na 'to,sa gayon 'di ka mahuhulog sa tuksong mahihirapan kang makawala,o mangangapa sa makapal na hamog,at 'di ka na sisikatan ng araw.'Pag nahawi'ng hamog,nasa dakilang araw ng paghatol ka na.Ialay mo'ng buong sarili sa lahat ng gawain Niya.Alamin lahat ng ginawa Niya para sa'yo.Ibuhos mo'ng iyong lakas,gawing epektibo'ng gawain Niya.Ito'ng dapat mong maunawaan,maunawaan.Hango sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawangtao

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood
Pop
Rock
Ebanghelyo
Folk
OPM
A Cappella
Pangkoro
Iba pa

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse