Ang Pagpapakumbaba ng Diyos ay Labis na Kaibig-ibig

Diyos Mismo'y nagpapakumbaba't gumagawa Siya sa marurumi't tiwaling tao.Upang sila'y maperpekto,naging tao ang Diyos; nagpapastol Siya't nagtutustos sa kanila,dumadating sa puso ng malaking pulang dragon upang lupigi't iligtas ang tiwali,baguhin at ipanibago sila.Nagpapakumbaba Siya upang maging tao't tinitiis ang paghihirap na dala nito.Ito ang malaking kahihiyan ng Espiritu.Diyos,dakila at matayog; tao,masama at hamak.Ngunit Siya'y nagsasalita,nagtutustos,namumuhay kasama nila.Siya'y napakamapagkumbaba't kaibigibig.Diyos na naganyong taong may normal na buhay at pangangailangan,ay patunay na nagpapakumbaba Siya.Espiritu ng Diyos,dakila't mataas,dumarating bilang karaniwang tao upang gawin ang gawain ng Espiritu Niya.Kayo'y 'di karapatdapat sa gawain Niya,sa paghihirap na tinitiis na Niya.Pinapakita ito sa kakayahan,kabatiran at katuturan niyo.Kayo'y 'di karapatdapat sa gawain Niya,sa paghihirap na tinitiis na Niya.'Pinapakita ito sa pagkatao't mga buhay niyo.Diyos,dakila at matayog; tao,masama at hamak.Ngunit Siya'y nagsasalita,nagtutustos,namumuhay kasama nila.Siya'y napakamapagkumbaba't kaibigibig.Hango sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawangtao

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood
Pop
Rock
Ebanghelyo
Folk
OPM
A Cappella
Pangkoro
Iba pa

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse