Lahat ng Bagay ay Nabubuhay at Namamatay Ayon sa Awtoridad ng Diyos

Ⅰ "Ang awtoridad ng Diyos" ay nangangahulugang ito ay nasa Diyos.Karapatan ng Diyos na magpasya kung pa'no gagawin ang isang bagay,at ito'y ginagawa sa anumang paraang nais Niya.Ang Diyos ang nagpapasiya ng batas ng lahat ng bagay.Ang batas na ito'y hindi sa nasa tao at ito'y hindi mababago ng tao.Hindi magagalaw ng kalooban ng tao,kundi binabago ito ng mga saloobin ng Diyos,karununga't mga tagubilin.Ito'y isang katunayang 'di maikakaila sa sinuman.Walang tao,walang bagay na maaaring magbago ng mga batas ng lahat ng bagay o ang direksyon kung sa'n sila gumagana.Sila'y nabuhay sa pamamagitan ng awtoridad ng Diyos,at namatay dahil sa gayon din.Ito mismo ang awtoridad ng Diyos.Ⅱ Ang kalangitan,lupa at lahat ng bagay,ang sansinukob,ang maningning na langit,ang apat na panahon ng taon,mga bagay na 'di nakikita,bagay na malinaw,lahat sila'y buhay,lahat ay gumagana't nagbabago,nang walang kaunting kamalian,sa awtoridad ng Diyos,ayon sa Kanyang mga tagubilin at kautusan rin ng Diyos,sa lahat ng Kanyang mga batas sa simula ng paglikha.Ito'y isang katunayang 'di maikakaila sa sinuman.Walang tao,walang bagay na maaaring magbago ng mga batas ng lahat ng bagay o ang direksyon kung sa'n sila gumagana.Sila'y nabuhay sa pamamagitan ng awtoridad ng Diyos,at namatay dahil sa gayon din.Ito mismo ang awtoridad ng Diyos.Hango sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawangtao

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood
Pop
Rock
Ebanghelyo
Folk
OPM
A Cappella
Pangkoro
Iba pa

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse