Walang Tunay na Pananampalataya kay Cristo ang Tao

Ⅰ Kapakumbabaan ni Cristo 'di mo hinahangaan kundi katanyagan ng mga pastol na bulaan.Ayaw mo ang kariktan o karunungan ni Cristo,kundi silang mahahalay sa maruming mundo.Kahit ngayon puso mo'y naaakit pa sa kanila,sa reputasyon,sa posisyon nila,at naaakit sa kanilang impluwensya.Nilalabanan mo't tinatanggihan gawain ni Cristo.Sabi ng Diyos wala kang pananalig na kilalanin si Cristo.Ⅱ Tinatawanan mo pasakit ni Cristo na walang mahimlayan,ngunit hinahangaan mo mga nagnanakaw ng handog at mabisyo.Ayaw mong magdusa sa tabi ni Cristo,kundi masaya kang umanib doon sa mga anticristong walang ingat,na walang bigay sa'yo kundi laman,letra't kontrol lang.Kahit ngayon puso mo'y naaakit pa sa kanila,sa reputasyon,sa posisyon nila,at naaakit sa kanilang impluwensya.Nilalabanan mo't tinatanggihan gawain ni Cristo.Sabi ng Diyos wala kang pananalig na kilalanin si Cristo.Ⅲ Sinundan mo Siya dahil napilitan ka,puso mo'y puno ng matatayog na larawan,salita't kamay nilang maimpluwensya.Sila,sa puso n'yo,bayani magpakailanman.Ngunit 'di gano'n 'yon para sa Cristo ngayon.Kahit ngayon puso mo'y naaakit pa sa kanila,sa reputasyon,sa posisyon nila,at naaakit sa kanilang impluwensya.Nilalabanan mo't tinatanggihan gawain ni Cristo.Sabi ng Diyos wala kang pananalig na kilalanin si Cristo.Ⅳ Walang halaga si Cristo sa puso mo,'di nararapat igalang kailanman,dahil Siya'y ordinaryo,halos walang impluwensya,dahil Siya'y hindi matayog.Kaya,sabi ng Diyos wala kang pananalig na kilalanin si Cristo.Hango sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawangtao

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood
Pop
Rock
Ebanghelyo
Country
Folk
OPM
A Cappella
Pangkoro
Iba pa

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse