Hindi Mapipigilan ng Sangkatauhan ang Kanilang Sariling Kapalaran

Ⅰ Sa'n sa mundo ka pupunta arawaraw? Ano'ng sasabihi't gagawin mo? Sino o ano ang 'yong makakatagpo? Maaari mo bang mahulaan? Alam mo ba'ng mangyayari? Kaya mo ba 'tong kontrolin? Hindi mo kaya,'di mo makikita.Maraming nangyayaring 'di tulad ng 'yong inaasahan.'Di mapipigilan ng tao ang kanilang kapalaran.Mula sa walang halaga hanggang sa kapalaran ng buhay.Wala sa mundo na 'di 'binubunyag mga plano at soberanya ng Lumikha,at Kanyang awtoridad ay 'di maaaring higitan,Sukdulan ang Kanyang awtoridad.Ito'y walang hanggan.'Di mapipigilan ng tao ang kanilang kapalaran.Ⅱ Ang pangarawaraw na pangyayari,o ang disenyo nito ay laging nagpapaalala sa sangkatauhan na walang sapalarang nangyayari,na ang mga 'di maiwasang pangyayari ay hindi mababago ng tao.Malayo sa kanilang kakayahan.'Di mapipigilan ng tao ang kanilang kapalaran.Wala sa mundo na 'di 'binubunyag mga plano at soberanya ng Lumikha,at Kanyang awtoridad ay 'di maaaring higitan,Sukdulan ang Kanyang awtoridad.Ito'y walang hanggan.'Di mapipigilan ng tao ang kanilang kapalaran.Ⅲ Bawa't pangyayari ay naghahatid ng babala mula sa Lumikha.Ito'y may mensaheng 'di mapipigilan ng tao ang kanilang kapalaran.At ang bawa't kaganapan ay salungat sa ambisyon ng tao,walang saysay at mapusok,at sabik na pamahalaan ang sariling buhay.'Di mapipigilan ng tao ang kanilang kapalaran.Ito'y malalakas na sampal sa sangkatauhan,isaisa,isaisa.Ito'y malalakas na sampal sa sangkatauhan,pumipilit sa kanila na muling isipin kung sino'ng mamumuno sa kanilang tadhana,at sino ang susupil nito sa huli.Kanilang hangari'y paulitulit nasisira.Mga ambisyon ay nabibigo.Walang malay nilang tinatanggap ang kapalaran at lahat ng realidad.Walang malay nilang tinatanggap ang kalooban ng Langit at ang soberanya ng Lumikha.Wala sa mundo na 'di 'binubunyag mga plano at soberanya ng Lumikha,at Kanyang awtoridad ay 'di maaaring higitan,sukdulan ang Kanyang awtoridad.Ito'y walang hanggan.'Di mapipigilan ng tao ang kanilang kapalaran.Hango sa Ang Salita ay Nagpapakit……

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood
Pop
Rock
Ebanghelyo
Country
Folk
OPM
A Cappella
Pangkoro
Iba pa

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse