Walang Makapag-iwan sa Salita ng Diyos

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Walang Makapagiwan sa Salita ng Diyos Gagamitin ng Diyos ang Kanyang salita,para maghari sa sansinukob at tao.Ⅰ Pinadarama ng Banal na Espiritu sa tao.Payapa sila't matatag ang puso matapos basahin ang salita ng Diyos,habang hungkag ang damdamin ng wala nito.Ganyan kalakas ang salita ng Diyos.Matapos basahin,sila'y lumakas.Nanlalata sila pag di nakakabasa.Salita Niya'y nananaig sa lupa.Sa hinaharap ito ang direksyon: Ang magtamo ng salita,may landas sa lupa.Anuman ang kanilang propesyon,di makakasulong pag ito ay wala,mapipilitang hanapin tunay na daan.Pag narinig mo 'to,ito ang kahulugan: Taglay ang katotohanan,lalakad ka sa mundo; wala kang mararating 'pag wala ito.Ⅱ Ang ila'y pagod na sa Kanyang gawain.Gayunman salita Niya'y di maiwan.Mahina man,dapat silang umasa ro'n.Suwail ma'y di nila 'to maiwan.Pag salita Niya'y nagpapakita ng lakas,Siya'y naghahari; salita Niya'y di nila maiwan.Kanyang salita pag nalaman ng lahat.Saka lang lalaganap gawain N'ya sa mundo.Sa hinaharap ito ang direksyon: Ang magtamo ng salita,may landas sa lupa.Anuman ang kanilang propesyon,di makakasulong pag ito ay wala,mapipilitang hanapin tunay na daan.Pag narinig mo 'to,ito ang kahulugan: Taglay ang katotohanan,lalakad ka sa mundo; wala kang mararating 'pag wala ito.Pag nakamtan ng Diyos luwalhati,nagpapakita ng lakas salita N'ya Salita Niya noon pa ay magkakatotoo.Sa gayon,luluwalhatiin Siya sa lupa,Salita Niya'y maghahari sa lupa.Sa hinaharap ito ang direksyon: Ang magtamo ng salita,may landas sa lupa.Anuman ang kanilang propesyon,di makakasulong pag ito ay wala,mapipilitang hanapin tunay na daan.Pag narinig mo 'to,ito ang kahulugan: Taglay ang katotohanan,lalakad ka sa mundo; wala kang mararating 'pag wala ito,wala ito,wala ito,wala ito.mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawangtao

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse