Mahalagang Magkaroon ng Normal na Kaugnayan sa Diyos

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Mahalagang Magkaroon ng Normal na Kaugnayan sa Diyos Tuwing gagawin mo ang anumang bagay,dapat mong suriin kung tama ang iyong mga motibo.Kung kumikilos ka sa mga paraan na hinihiling ng Diyos,ang iyong relasyon sa Diyos ay tama.Ito ang pinakamaliit na inaasahan ng Diyos.Ngunit kung ang mga motibo ay mali,dapat mong talikuran,dapat kang kumilos ayon sa salita ng Diyos at maging isang taong tama sa harapan ng Diyos,ginagawa ang lahat para sa Diyos,wala para sa iyong sarili.Tuwing gagawin mo ang isang bagay,tuwing sasabihin mo ang anumang bagay,siguraduhing tama ang iyong puso,ikaw ay naglalakad sa katuwiran.Huwag hayaan na manguna ang iyong damdamin,huwag piliing kumilos ayon sa iyong kalooban.Ang mga katotohanang ito'y ang mga prinsipyong sinusunod ng mga manampapalataya sa Diyos.Ang mga motibo at katayuan ng tao ay mabubunyag sa isang maliit na bagay.Ang mga nais na gawing perpekto ang mga ito ay dapat munang lutasin ang mga motibo at kaugnayan sa Diyos,ginagawa ang lahat para sa Diyos wala para sa iyong sarili.Tuwing gagawin mo ang isang bagay,tuwing sasabihin mo ang anumang bagay,siguraduhing tama ang iyong puso,ikaw ay naglalakad sa katuwiran.Huwag hayaan na manguna ang iyong damdamin,huwag piliing kumilos ayon sa iyong kalooban.Ang mga katotohanang ito'y ang mga prinsipyong sinusunod ng mga mananampalataya sa Diyos.Tuwing gagawin mo ang isang bagay,tuwing sasabihin mo ang anumang bagay,siguraduhing tama ang iyong puso,ikaw ay naglalakad sa katuwiran.Huwag hayaan na manguna ang iyong damdamin,huwag piliing kumilos ayon sa iyong kalooban.Ang mga katotohanang ito'y ang mga prinsipyong sinusunod ng mga mananampalataya sa Diyos.mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawangtao

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood
Pop
Rock
Ebanghelyo
Country
Folk
OPM
A Cappella
Pangkoro
Iba pa

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse