Mga Kailangang Tugunan ng Isang Tao para Maperpekto

Ⅰ Kung talagang handa kang maperpekto ng Diyos,lakasloob mong iwawaksi ang iyong laman,isasagawa mo'ng salita Niya,'di magiging mahina o balintiyak,susundin lahat ng nagmumula sa Kanya.Ginagawa mong lihim o hayag ay magiging maganda sa paningin ng Diyos.Ang kailangan ng lahat para maperpekto ng Diyos ay gawin ang lahat nang may pagmamahal sa Kanya.'Pag tama ang 'yong mga layon,tama ka man o mali,lahat ng kilos mo'y maihaharap sa Kanya.'Di ka takot na makita Niya iyon o ng mga kapatid,at nangangahas kang sumumpa sa Diyos.Ⅱ Kung katotohana'y 'sinasabuhay mo,ika'y mapeperpekto.Doblekarang mga tao'y ayaw maperpekto.Anak sila ng kapahamakan,kay Satanas,'di sa Diyos,'di sila hinirang!Kung tanggap mo'ng Kanyang paghatol,baguhin ang disposisyon mo,at ika'y gagawing perpekto ng Diyos.Ang kailangan ng lahat para maperpekto ng Diyos ay gawin ang lahat nang may pagmamahal sa Kanya.'Pag tama ang 'yong mga layon,tama ka man o mali,lahat ng kilos mo'y maihaharap sa Kanya.'Di ka takot na makita Niya iyon o ng mga kapatid,at nangangahas kang sumumpa sa Diyos.Kung talagang handa kang maperpekto ng Diyos at gawin kalooban Niya,kung gayo'y sundin gawain Niya,'wag magreklamo o husgahan gawain Niya.Ito ang kailangan para maperpekto ng Diyos.Ang kailangan ng lahat para maperpekto ng Diyos ay gawin ang lahat nang may pagmamahal sa Kanya.'Pag tama ang 'yong mga layon,tama ka man o mali,lahat ng kilos mo'y maihaharap sa Kanya.'Di ka takot na makita Niya iyon o ng mga kapatid,at nangangahas kang sumumpa sa Diyos.Diyos ko!Bawa't layon,kaisipan at ideya dapat ay akma upang masuri sa presensya ng Diyos.Kung mamumuhay at papasok kang ganito,bibilis pagsulong mo sa buhay,bibilis pagsulong mo sa buhay.Hango sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawangtao

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood
Pop
Rock
Ebanghelyo
Country
Folk
OPM
A Cappella
Pangkoro
Iba pa

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse