Nagkatawang-tao ang Diyos Upang Talunin si Satanas at Iligtas ang Tao

Sa panahong 'to ng pagkakatawangtao ng Diyos sa lupa,ginagawa Niya'ng Kanyang gawain sa gitna ng tao.Lahat ng gawaing ito'y may isang layon: upang talunin si Satanas.Tatalunin Niya si Satanas sa pamamagitan ng paglupig sa tao,pati sa paggawang ganap sa inyo.Kapag kayo'y matunog na nagpapatotoo,ito rin ay magiging tanda ng pagkatalo ni Satanas.Ang nagkatawangtaong Diyos ay para lang talunin si Satanas at iligtas lahat ng sangkatauhan.Upang si Satanas ay matalo,una,ang tao'y nilulupig,tapos ginagawang ganap.Subalit sa diwa,habang tinatalo si Satanas,nililigtas ng Diyos ang tao mula sa mundo ng pasakit.Hindi mahalaga kung ang gawaing ito'y isinasagawa sa Tsina o sa buong sansinukob,ito'y upang talunin si Satanas at tao'y iligtas,upang tao'y makapasok sa kapahingahan.Ang nagkatawangtaong Diyos ay para lang talunin si Satanas at iligtas lahat ng sangkatauhan.Ang pagkakatawangtao ng Diyos sa normal na katawangtao ay para sa kapakanan ng pagtalo kay Satanas.Ang gawain nitong nagkatawangtaong Diyos ay magligtas sa mga nagmamahal sa Diyos.Ito'y para sa kapakanan ng paglupig sa sangkatauhan at pagtalo kay Satanas.Ang ubod ng gawain ng Diyos ay 'di mapaghihiwalay mula sa pagtalo kay Satanas para sa kaligtasan ng tao.Ang nagkatawangtaong Diyos ay para lang talunin si Satanas at iligtas lahat ng sangkatauhan.Ang nagkatawangtaong Diyos ay para lang talunin si Satanas at iligtas lahat ng sangkatauhan,at iligtas lahat ng sangkatauhan.Nililigtas Niya'ng lahat ng sangkatauhan.Hango sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawangtao

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood
Pop
Rock
Ebanghelyo
Folk
OPM
A Cappella
Pangkoro
Iba pa

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse