Umawit ng Papuri sa Makapangyarihang Diyos

Himno ng Iglesia Umawit ng Papuri sa Makapangyarihang Diyos Makapangyarihang Diyos,na kaibigibig,lagi naming inaawit papuri sa 'Yo!Makapangyarihang Diyos,na kaibigibig,lagi naming inaawit papuri sa 'Yo!Ⅰ Ikaw ang iisang tunay na Diyos na nagpapakita sa katawangtao,Tagapagligtas na may kaluwalhatian!Ikaw ang tunay na Diyos na laging gumagawa upang iligtas ang sangkatauhan!Akay Mo hanggang ngayon ang sangkatauhan.Upang linisi't iligtas 'to nang lubusan,Makalawa Ka nang nagkatawangtao!Makapangyarihang Diyos,na kaibigibig,lagi naming inaawit papuri sa 'Yo!Makapangyarihang Diyos,na kaibigibig,lagi naming inaawit papuri sa 'Yo!Ⅱ Pasakit,paguusig dinaranas Mo.Kahihiya't pagtanggi,tinitiis Mo.Halagang naibayad Mo na,dugo,pawis at luha sa lahat ng paraan pagibig Mo'y naipakita.Iyong kalooban at kabanalan.disposisyon Mong may katuwiran,nahayag ang lahat ng 'yan!Makapangyarihang Diyos,na kaibigibig,lagi naming inaawit papuri sa 'Yo!Makapangyarihang Diyos,na kaibigibig,lagi naming inaawit papuri sa 'Yo!Ikaw ay kaibigibig,dapat papurihan.Tinatamasang pagibig Mo,hangad naming suklian.Makapangyarihang Diyos,papuri sa 'Yo!Aawiti't pupurihin,matuwid na disposisyon Mo!Hayaang ipakita pagibig at parangal namin sa'Yo!Ⅲ Pahayag Mong katotohanan,kami'y dinidiligan,para makapiling Ka.Naibuhos Mo na katotohanan ng buhay sa mundo,para kami'y mailigtas Mo!Matapos isagawa mga salita Mo,kami'y lumalago,naunawaan ang totoo.Hinahatulan at pinadadalisay ang aming katiwalian ng mga salita Mo,at kami'y nagiging mga bagong tao!Makapangyarihang Diyos,na kaibigibig,lagi naming inaawit papuri sa 'Yo!Makapangyarihang Diyos,na kaibigibig,lagi naming inaawit papuri sa 'Yo!Ⅳ Normal na buhay ng tao,naibalik Mo,inihahatid kami sa magandang hantungan.Natalo Mo na si Satanas at lubusang nailigtas kami't natamo lahat ng luwalhati!Purihin 'Yong karunungan,lagi Kang dadakilain!Purihin 'Yong kapangyarihan,Ika'y patototohanan!Sasayaw,aawit upang Ika'y purihin!Makapangyarihang Diyos,na kaibigibig,lagi naming inaawit……

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse