Kapag Umalingawngaw, Pagpupugay sa Kaharian

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Kapag Umalingawngaw,Pagpupugay sa Kaharian Ⅰ Di tulad no'ng araw ang Panahon ng Kaharian.Ginagawa ng tao'y walang kinalaman.Dahil Diyos ay bumababa,ginagawa Niya mismo,gawaing di kayang gawin ng tao.Pag nagsisimula ang pagtatayo ng kaharian,nagkatawangtaong Diyos,ministeryo'y sinisimulan.Naghahari Siya sa kaharian.Nakababa na sa mundo ang kaharian.Ⅱ Lahat nasa ilalim ng pagibig at habag ng Diyos,pati na sa paghatol at pagsubok Niya.Kinaawaan ang tao't minahal Niya,kahit no'ng naging tiwali sila.Minsan na Niyang nakastigo sila,kahit no'ng sila'y nagpailalim sa Kanya.Nguni't 'di ba lahat nama'y nasa gitna mismo ng Kanyang pagdurusa't pagpipino? Kapag umaalingawngaw,pagpupugay sa kaharian,pitong kulog,dumadagundong naman.Nangangatal,lupa't kalangitan,buong kalangita'y niyayanig; damdamin ng tao'y nanginginig.Isang awit ng kaharian ang naririnig sa bansa ng malaking pulang dragon,patunay na Diyos,winasak ang bansa nito at itinatag ang Kanyang kaharian sa lupa.Ⅲ Mga anghel Kanya nang isinusugo sa lahat ng bansa sa mundo upang gabayan,mga anak Niya't mga tao.Sa susunod na hakbang,tumutulong ito.Nakikipaglaban ang Diyos sa lungga ng pulang dragon.Pag Diyos ay kilala nila,nakikita ang Kanyang mga gawa,sa Kanyang katawangtao,lunggang ito'y magiging abo.Diyos ay bumababa na sa lugar ng pulang dragon,mukha N'ya'y ibinabaling sa lahat.Kalangitan,kalangita'y yumayanig.May lugar bang walang paghatol ng Diyos,o mga kalamidad na Kanyang ibinubuhos? Diyos naghahasik ng sakuna sa'n man S'ya magpunta.Tao'y inililigtas at minamahal Niya.Nais ng Diyos na Siya'y makilala ng mas maraming tao,sa gayo'y igalang Siya na di nila nakita noon ngunit ngayo'y napakatotoo.mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawangtao

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood
Pop
Rock
Ebanghelyo
Country
Folk
OPM
A Cappella
Pangkoro
Iba pa

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse