Ang Katotohanan ng Gawain ng Paglupig sa mga Huling Araw

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Ang Katotohanan ng Gawain ng Paglupig sa mga Huling Araw Ⅰ Diyos 'di kilala o sinasamba ng taong tiwali.Sa paglikha,kina Adan at Eva luwalhati ni Jehova'y nanatili.Ngunit naging tiwali ang tao,nawalan ng kal'walhatia't patotoo nang sa Diyos naghimagsik sila at 'di na gumalang sa Kanya.Gawain ngayo'y bawiin kal'walhatian,upang lahat Diyos ay sambahin,sa mga nilikha'y magpatotoo.Sa yugtong ito ng gawain ay gagawin 'to,gawain ng paglupig sa mga huling araw.Ⅱ Pa'no malulupig ang tao? Sa mga salita sila'y kumbinsido,may paghatol at pagkastigo at sumpang sila'y igugupo,nilalantad rebelyon ng tao,hinahatulan kanilang paglaban,para ipakitang sila'y marumi,para ipakitang Diyos ay makat'wiran.Gawain ngayo'y bawiin kal'walhatian,upang lahat Diyos ay sambahin,sa mga nilikha'y magpatotoo.Sa yugtong ito ng gawain ay gagawin 'to,gawain ng paglupig sa mga huling araw.Ⅲ Salita ng Diyos lulupigin at tao'y kukumbinsihin.Mga tumatanggap ng paglupig ng Diyos dapat tanggapin paghatol ng Kanyang salita.Kung masusunod mo ang mga salitang 'to,at 'di ang sariling paraan mo,sa gayo'y nalupig ka na ng Kanyang salita.Gawain ngayo'y bawiin kal'walhatian,upang lahat Diyos ay sambahin,sa mga nilikha'y magpatotoo.Sa yugtong ito ng gawain ay gagawin 'to,gawain ng paglupig sa mga huling araw,gawain ng paglupig sa mga huling araw.Hango sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawangtao

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood
Pop
Rock
Ebanghelyo
Country
Folk
OPM
A Cappella
Pangkoro
Iba pa

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse