Ang Paghatol ay Nagsisimula sa Bahay ng Diyos

Ang Paghatol ay Nagsisimula sa Bahay ng Diyos

– Ang mga Salita ng Banal na Espiritu sa mga Iglesia

Ang Makapangyarihang Diyos, si Cristo ng mga Huling Araw, ay nagpahayag ng mga salita upang humatol, linisin at iligtas ang mga tao, at nagawa Niya ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos. Ang Makapangyarihang Diyos ay nagpakita sa Silangan ng mundo na may pagkamakatuwiran, kamahalan, poot, at pagkastigo, at Siya ay nagpahayag ng Kanyang Sarili sa hindi mabilang na mga uri ng sangkatauhan! Tinutupad nito ang mga salita sa 1 Pedro 4:17, “Sapagka’t dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos.”

Ang Paghatol ay Nagsisimula sa Bahay ng Diyos Ang Paghatol ay Nagsisimula sa Bahay ng Diyos

I-download