Dumako sa Sion na may pagpupuri

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Dumako sa Sion na may pagpupuri Dumako sa Sion na may pagpupuri.Nagpakita na ang tahanan ng Diyos.Dumako sa Sion na may pagpupuri.Inaawitan ng lahat banal Niyang pangalan; ito'y lumalaganap.Makapangyarihang Diyos!Hari ng Sansinukob,Huling Cristo,aming maliwanag at nagniningning na Araw,sumikat mula sa pinakamarilag na Bundok ng Sion sa sansinukob.Makapangyarihang Diyos!Dumako sa Sion na may pagpupuri.Kami'y nagsasaya para sa Iyo,umaawit at umiindak.Ikaw nga ang aming Tagapagligtas at ang Panginoon ng sansinukob.Gumawa Ka ng grupo ng mga mananagumpay at kinumpleto ang plano ng pamamahala ng Diyos.Lahat ay dapat manumbalik sa bundok,manalangi't lumuhod sa 'Yong trono!Ikaw ang tangi at tunay na Diyos; Ika'y dakila at kapuripuri.Kaluwalhatian,papuri at awtoridad alay sa 'Yong trono!Bukal ng buhay ay dumadaloy mula sa trono,pinapakai't pinapainom 'Yong bayan,buhay nami'y nagbabago arawaraw.Bagong ilaw nagpapaliwanag at sumusunod sa amin,laging nagbubunyag ng mga bagong bagay tungkol sa Diyos.Dumako sa Sion na may pagpupuri.Nagpakita na ang tahanan ng Diyos.Dumako sa Sion na may pagpupuri.Inaawitan ng lahat banal Niyang pangalan; ito'y lumalaganap.Makapangyarihang Diyos!Hari ng Sansinukob,Huling Cristo,aming maliwanag at nagniningning na Araw,sumikat mula sa pinakamarilag na Bundok ng Sion sa sansinukob.Makapangyarihang Diyos!Dumako sa Sion na may pagpupuri.Kami'y nagsasaya para sa Iyo,umaawit at umiindak.Ikaw nga ang aming Tagapagligtas at ang Panginoon ng sansinukob.Kumpirmahin ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng pagdanas.Mga salita ng Diyos laging nagpapakita,nagpapakita sa kalooban ng mga tamang tao.Tayo'y tunay na pinagpala!Kaharap ang Diyos bawat araw,kausap Siya tungkol sa lahat ng bagay.Hayaang magpasya sa lahat ang Diyos.Magnilay sa salita ng Diyos.Ating puso'y lahat tahimik sa loob ng Diyos.Kaya lumalapit tayo sa Diyos,tinatanggap ang Kanyang ilaw.Ating buhay,gawa,salita't isip lahat ay batay sa salita ng Diyos.Palaging sina……

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood
Pop
Rock
Ebanghelyo
Country
Folk
OPM
A Cappella
Pangkoro
Iba pa

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse