Paalala ng Diyos sa Tao

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Paalala ng Diyos sa Tao Mula alabok,'tinataas ng Diyos ang dukha,'tinataas,mapagkumbaba.Gagamitin N'ya lahat ng anyo ng Kanyang karunungan upang pamahalaan Iglesiang pandaigdigan,lahat ng tao't mga bansa.Ang hindi sumunod noon maging masunurin ngayon.Lahat ay mapapasa Kanya at susunod sa Kanya.May paalala ang Diyos sa tao,may paalala ang Diyos.Magmahal,magpasakop,makiugnay sa isa't isa.Humugot ng lakas sa isa't isa,maglingkod na nagkakasundo at magparaya.Sa gayon 'di magtatagumpay pakana ni Satanas,ang iglesia'y maitatatag.Plano ng Diyos sa ganitong paraan matutupad.May paalala ang Diyos sa tao,may paalala ang Diyos.Iba'tibang tungkulin,iisang katawan.Bawat isa'y ibigay ang lahat,gawin ang tungkulin.Maging isang siklab,may sariling liwanag,lumago sa buhay,at ang Diyos ay masisiyahan.Di pagkakaintindihan ay iwasan pagbabang espiritwal ay h'wag hayaan dahil ang isa'y may gayong gawi o gumagawa ng gayong bagay.Sa mata ng Diyos,di nararapat,ito'y walangkabuluhan.Di ba Diyos ang pinaniniwalaan mo? Hindi ito kung sinumang tao.May paalala ang Diyos sa tao,may paalala ang Diyos sa tao.May paalala ang Diyos sa tao,may paalala ang Diyos.mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawangtao

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood
Pop
Rock
Ebanghelyo
Country
Folk
OPM
A Cappella
Pangkoro
Iba pa

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse