Ang Gawain ng Diyos ay Tunay na Nakakamangha

Himno ng Iglesia Ang Gawain ng Diyos ay Tunay na Nakakamangha Nakapalibot ang mga ulap sa mga bundok,atubiling lumisan.Niyayanig kami ng mga salitang binibigkas ng Diyos,sampusampung libong taimtim na mga puso,naglalapit sa amin sa Kanya.Lubusan kaming nalupig ng Diyos sa pagpapahayag ng katotohanan,napainit kami sa Kanyang pagmamahal.Nililinis ng mga salita ng Diyos ang aming katiwalian,nagiging aming buhay.Ang mga salita ng Diyos ay katotohanan at buhay,inaakay kami sa kabila ng hangin at ulan.Pinalalakas ng kahirapan at mga pagsubok ang aming mga puso ng pagmamahal para sa Kanya.Laging nasa puso ko ang pagkakaibigibig ng Diyos.Tinataas ng mga barko puting layag at lumalayo sa hanging banayad,lumalago bayan ng Diyos sa maunos na dagat.Inaakay tayo ng Diyos sa mga kahirapan at masaklap na karanasan,nananatili sa ating mga puso ang magagandang kapanahunan.Nalinis na ng paghatol at pagaalab ng mga salita ng Diyos ang ating katiwalian.Nagsimula na ang magandang buhay sa kaharian,at ginawa tayong bago,makulay at masigla.Tinatamasa natin ang yaman ng magandang Canaan,nabubuhay tayo sa lupa na parang nasa langit.Ang mga tao ng Diyos ay kasama ng Diyos; ito'y kaligayahan at katamisan,at ang ating galak ay walanghanggan.

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood
Pop
Rock
Ebanghelyo
Country
Folk
OPM
A Cappella
Pangkoro
Iba pa

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse