Makapangyarihang Diyos, ang Hari ng Kaluwalhatian

Himno Makapangyarihang Diyos,ang Hari ng Kaluwalhatian Ang Makapangyarihang Diyos ang Diyos na lumikha ng langit at lupa,ang isang tunay na Diyos na namamahala sa lahat ng bagay.Nauupo siya sa dakilang trono at hinahatulan lahat ng tao at namumuno sa lahat ng bansa sa Kanyang bakal na tungkod.Diyos na nagkatawangtao ang namumuno bilang Hari.Kapag nagpapakita Siya sa Silangan,sa ringal at ngitngit,dumating na ang Kanyang kaharian!Ang Makapangyarihang Diyos ang Tupa,ang tanging Manunubos ng tao.Ang tanging paraang maliligtas ang tao ay sa pamamagitan Niya.Ang Makapangyarihang Diyos ang katotohanan,ang daan at ang buhay.Siya ang Hari ng kaluwalhatian,magpakailanman.Amen!Ang Makapangyarihang Diyos ang Tupa.Ang Makapangyarihang Diyos ang Tupa.Binubuksan niya ang pergamino at binubuksan ang pitong selyo.Siya ang kidlat na Kumikislap mula sa Silangan at kumikinang hanggang sa Kanluran.Siya ang tunay na liwanag na sinusunod ng lahat ng bansa.Diyos na nagkatawangtao ang namumuno bilang Hari.Kapag nagpapakita Siya sa Silangan,sa ringal at ngitngit,dumating na ang Kanyang kaharian!Ang Makapangyarihang Diyos ang Tupa,tanging Manunubos ng tao.Ang tanging paraang maliligtas ang tao ay sa pamamagitan Niya.Ang Makapangyarihang Diyos ang katotohanan,ang daan at ang buhay.Siya ang Hari ng kaluwalhatian magpakailanman.Amen!Ang mundo ay nagiging kaharian ng Diyos.Kukuhanin natin ang ating mga lugar bilang mga nilikhang nilalang at sasambahin ang Diyos na dumating,dumarating,at darating!Ang Makapangyarihang Diyos ang Tupa,tanging Manunubos ng tao.Ang tanging paraang maliligtas ang tao ay sa pamamagitan Niya.Ang Makapangyarihang Diyos ang katotohanan,ang daan at ang buhay.Siya ang Hari ng kaluwalhatian,magpakailanman.Amen!Ang Makapangyarihang Diyos ang Tupa.Siya ang Hari.Ang Makapangyarihang Diyos ang Tupa.Siya ang Hari ng kaluwalhatian.Ang Makapangyarihang Diyos ang Tupa.Siya ang Hari.Ang Makapangyarihang Diyos ang Tupa.mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood
Pop
Rock
Ebanghelyo
Country
Folk
OPM
A Cappella
Pangkoro
Iba pa

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse