Purihin ang Diyos na Nagbalik nang Matagumpay

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos Purihin ang Diyos na Nagbalik nang Matagumpay Sa anim na libong taon ng gawain Niya,naipakita ng Diyos ang marami Niyang gawa,mga gawa sa paglupig kay Satanas at pagligtas ng buong sangkatauhan.Hinahayaan ng Diyos lahat sa langit,lahat ng bagay sa lupa,sa dagat,hinahayaan Niya lahat ng nilalang na makita ang gawa Niya't kapangyarihang walangkapantay.Sa pagkatalo ni Satanas,kita ng tao gawa ng Diyos.Kaya't Siya'y pinupuri at itinataas Kanyang karunungan.Hayaan lahat sa lupa,lahat sa langit,lahat sa ilalim ng dagat luwalhatiin Siya,luwalhatiin Siya!Hayaang lahat magpuri,purihin Kanyang dakilang kapangyarihan.Lahat magpuri sa Kanyang gawa,isigaw ang banal Niyang ngalan,isigaw ang banal Niyang ngalan!Gayong papuri'y patunay ng pagtalo ni Satanas,patunay na nalupig ng Diyos Kanyang kaaway.Gayong papuri'y patunay ng pagligtas Niya sa bawat isa,niligtas ang nilikha Niyang sangkatauhan.Lahat ng nilalang magpuri,tinalo Niya Kanyang kalaban.Pumasok Siyang may tagumpay,Siya'y dakilang Haring nagwawagi!Hayaan lahat sa lupa,lahat sa langit,lahat sa ilalim ng dagat luwalhatiin Siya,luwalhatiin Siya!Hayaang lahat magpuri,purihin Kanyang dakilang kapangyarihan.Lahat magpuri sa Kanyang gawa,isigaw ang banal Niyang ngalan,isigaw ang banal Niyang ngalan!Sa pagkatalo ni Satanas,kita ng tao gawa ng Diyos.Kaya't Siya'y pinupuri at itinataas Kanyang karunungan.Hayaan lahat sa lupa,lahat sa langit,lahat sa ilalim ng dagat luwalhatiin Siya,luwalhatiin Siya!Hayaang purihin ng lahat ang Kanyang kapangyarihan at mga dakila N'yang gawa.Isigaw ang banal Niyang ngalan,banal ang ngalan N'ya!Hayaan lahat sa lupa,lahat sa langit,lahat sa ilalim ng dagat luwalhatiin Siya,luwalhatiin Siya!Hayaang lahat magpuri,purihin Kanyang kapangyarihan.Lahat magpuri sa Kanyang gawa,isigaw ang banal Niyang ngalan,isigaw ang banal Niyang ngalan!mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawangtao

Mga Bagong Awitin ng Kaharian
Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
Mga Himno ng Iglesia
Pinakabagong mga Himno
Album ng Himno
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Mood
Pop
Rock
Ebanghelyo
Country
Folk
OPM
A Cappella
Pangkoro
Iba pa

Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Mga resulta ng paghahanap

  Mga tema
  Payapa
  Nakakasigla
  Nakakasiya
  Elegante
  Marangal
  Masaya
  Laki ng Font
  Mga tema
  I-download
  App Store

  I-download ang libreng app na ito na maaaring mag-synchronize ng mga titik, para madali itong matutuhang kantahin!

  Ibahagi

  I-browse