Tagalog Christian Movie Extract 2 From "Tamis sa Kahirapan": Kung Bakit Pinatitigil ng CCP ang mga Kristiyano sa Pagtahak sa Tamang Landas ng Buhay Tagalog Christian Movie Extract 3 From "Ang Pag-Uusap": Paano Nilalabanan ng mga Kristiyano ang Paninirang-puri at Pagtuligsa ng CCP kay Cristo Tagalog Christian Movie Extract 5 From "Ang Pag-Uusap": Kung Bakit Kinapopootan ng CCP ang Pagpapakita at Gawain ng Diyos "Ang Pag-Uusap" - Paano Gumaganti ang mga Kristiyano sa Ateistang Pagbe-brainwash ng CCP (Clip 2/6) "Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo" - Ano ang Mabuting Relihiyon, at Ano ang Masamang Kulto? (Clip 3/6) Tagalog Christian Movie Extract 1 From "Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo": Nilalabanan ng mga Kristiyano ang mga Kamalian ng CCP sa Pagtanggi at Pagtuligsa sa Diyos "Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo" - Sa Huli Sino Ba ang Sumisira sa mga Pamilya ng mga Kristiyano? (Clip 5/6) Tagalog Christian Movie Extract 4 From "Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo": Paano Gumaganti ang mga Kristiyano sa mga Kamalian ng CCP sa Pagtuligsa kay Cristo "Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo" - Naging Isa Bang Biyaya o Sumpa ang Siyensiya sa Sangkatauhan? (Clip 2/6) "Red Re-Education sa Bahay" - Ang Totoong Motibo sa Paninirang-puri at Paghatol ng CCP sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos (Clip 7/7) "Red Re-Education sa Bahay" - Paano ba Dapat Unawain ang Kristiyanismo? (Clip 5/7) "Red Re-Education sa Bahay" - Talaga bang Walang Pakialam ang mga Nananalig sa Diyos sa Kanilang Pamilya? (Clip 4/7) Tagalog Christian Movie Extract 3 From "Red Re-Education sa Bahay": Ang Pinag-ugatan at Resulta ng Paglaban ng Chinese Communist Party sa Diyos "Red Re-Education sa Bahay" - Debate: Ano ba Talaga ang Kulto? (Clip 1/7)