Tagalog Christian Movie Extract 2 From "Tamis sa Kahirapan": Kung Bakit Pinatitigil ng CCP ang mga Kristiyano sa Pagtahak sa Tamang Landas ng Buhay Tagalog Christian Movie Extract 3 From "Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo": Ano ang Mabuting Relihiyon, at Ano ang Masamang Kulto? Tagalog Christian Movie Extract 3 From "Ang Pag-Uusap": Paano Nilalabanan ng mga Kristiyano ang Paninirang-puri at Pagtuligsa ng CCP kay Cristo Tagalog Christian Movie Extract 5 From "Ang Pag-Uusap": Kung Bakit Kinapopootan ng CCP ang Pagpapakita at Gawain ng Diyos Tagalog Christian Movie Extract 2 From "Ang Pag-Uusap": Paano Gumaganti ang mga Kristiyano sa Ateistang Pagbe-brainwash ng CCP Tagalog Christian Movie Extract 1 From "Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo": Nilalabanan ng mga Kristiyano ang mga Kamalian ng CCP sa Pagtanggi at Pagtuligsa sa Diyos Tagalog Christian Movie Extract 5 From "Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo": Sa Huli Sino Ba ang Sumisira sa mga Pamilya ng mga Kristiyano? Tagalog Christian Movie Extract 4 From "Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo": Paano Gumaganti ang mga Kristiyano sa mga Kamalian ng CCP sa Pagtuligsa kay Cristo Tagalog Christian Movie Extract 2 From "Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo": Naging Isa Bang Biyaya o Sumpa ang Siyensiya sa Sangkatauhan? Tagalog Christian Movie Extract 6 From "Red Re-Education sa Bahay": Ang Totoong Motibo sa Paninirang-puri at Paghatol ng CCP sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos Tagalog Christian Movie Extract 5 From "Red Re-Education sa Bahay": Paano ba Dapat Unawain ang Kristiyanismo Tagalog Christian Movie Extract 4 From "Red Re-Education sa Bahay": Talaga bang Walang Pakialam ang mga Nananalig sa Diyos sa Kanilang Pamilya Tagalog Christian Movie Extract 3 From "Red Re-Education sa Bahay": Ang Pinag-ugatan at Resulta ng Paglaban ng Chinese Communist Party sa Diyos Tagalog Christian Movie Extract 1 From "Red Re-Education sa Bahay": Ano ba Talaga ang Kulto