Ang Landas ng Pananalig sa Diyos Ay ang Landas ng Pag-ibig sa Kanya

Ang Landas ng Pananalig sa Diyos Ay ang Landas ng Pag-ibig sa Kanya

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Ang pananalig sa Diyos

ay pagmamahal sa Kanya.

Kung nananalig ka,

dapat mahalin mo Siya.

I

Pag-ibig sa Diyos ay di

pagsukli lang,

ni dahil sa konsensiya,

kundi wagas na pag-ibig sa Diyos.

Konsiyensya'y di pupukaw ng pag-ibig.

Pag nadama mong kaibig-ibig Siya,

espiritu mo'y inaantig Niya,

konsiyensya mo'y gagana.

Pag-ibig na totoo

nagmumula sa puso.

Diyos ay mamahalin mo

pag Siya ay kilala mo.

II

Pag tao'y inantig ng Diyos,

pag puso'y nakaalam,

mamahalin nila ang Diyos nang may konsiyensya

matapos 'tong maranasan.

Dikta ng konsiyensya

ay di mali, ngunit mababaw,

biyaya ng Diyos binibigyang-hustisya lang,

ngunit di mapipilit pagpasok ng tao.

Pag-ibig na totoo

nagmumula sa puso.

Diyos ay mamahalin mo

pag Siya'y kilala mo.

III

Pag Espiritu'y gumana,

at pag-ibig ng Diyos ay nadama,

pag Diyos ay kilala nila,

tunay nilang mamahalin Siya.

Pag nakita nilang Diyos,

ay dapat na mahalin,

dahil kaibig-ibig Siya,

mamahalin nila Siya.

Pag-ibig na totoo

nagmumula sa puso.

Diyos ay mamahalin mo

pag Siya'y kilala mo.

IV

Yaong di makaunawa sa Diyos,

mamahalin lang ang Diyos ayon

sa pagkaunawa't gusto nila;

di taos-puso, di totoo.

Pag Diyos ay naunawaan niya,

puso'y bumaling na sa Kanya.

Pagmamahal sa puso niya,

tunay at wagas.

Siya lamang ang tao

na ang Diyos ay nasa puso.

Pag-ibig na totoo

nagmumula sa puso.

Diyos ay mamahalin mo

pag Siya ay kilala mo.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang Landas ng Pananalig sa Diyos Ay ang Landas ng Pag-ibig sa Kanya