Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang Makapangyarihang Diyos, Cristo ng mga huling araw, na nagpakita upang gawin ang Kanyang gawain, ay ipinahahayag ang lahat ng katotohanang nagdadalisay at nagliligtas sa sangkatauhan, at lahat ng mga ito ay kasama sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao. Naisakatuparan nito ang nakasulat sa Biblia: “Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Diyos, at ang Verbo ay Diyos” (Juan 1:1). Para sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao, ito ang unang pagkakataon mula noong paglikha ng mundo na nangusap ang Diyos sa buong sangkatauhan. Ang mga pagbigkas na ito ang bumubuo sa unang tekstong ipinahayag ng Diyos sa sangkatauhan kung saan inilalantad Niya ang mga tao, ginagabayan sila, hinahatulan sila, at nagsasalita Siya nang tapatan sa kanila at ito rin ang unang mga pagbigkas kung saan ipinaaalam ng Diyos sa mga tao ang Kanyang mga yapak, ang lugar na Kanyang pinaghihimlayan, ang disposisyon ng Diyos, kung ano ang mayroon at kung ano ang Diyos, ang mga kaisipan ng Diyos, at ang Kanyang pag-aalala sa sangkatauhan. Masasabi na ito ang mga unang pagbigkas na sinambit ng Diyos sa sangkatauhan mula sa ikatlong langit simula noong paglikha, at ang unang pagkakataon na nagamit ng Diyos ang Kanyang likas na pagkakakilanlan upang magpakita at ipahayag ang tinig ng Kanyang puso sa sangkatauhan sa gitna ng mga salita.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Talaan ng mga Nilalaman

Ang Mga Salita ni Cristo nang Siya’y Naglakad sa mga Iglesia II

(Nobyembre 1992 hanggang Hunyo 1993)

1Gawain at Pagpasok (1)
2Gawain at Pagpasok (2)
3Gawain at Pagpasok (3)
4Gawain at Pagpasok (4)
5Gawain at Pagpasok (5)
6Gawain at Pagpasok (6)
7Gawain at Pagpasok (7)
8Gawain at Pagpasok (8)
9Gawain at Pagpasok (9)
10Gawain at Pagpasok (10)
11Ang Pangitain ng Gawain ng Diyos (1)
12Ang Pangitain ng Gawain ng Diyos (2)
13Ang Pangitain ng Gawain ng Diyos (3)
14Tungkol sa Biblia (1)
15Tungkol sa Biblia (2)
16Tungkol sa Biblia (3)
17Tungkol sa Biblia (4)
18Pagsasagawa (1)
19Pagsasagawa (2)
20Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (1)
21Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (2)
22Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (3)
23Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (4)
24Ginagawang Ganap ng Dalawang Pagkakatawang-tao ang Kabuluhan ng Pagkakatawang-tao
25Mayroon bang Trinidad?
26Pagsasagawa (3)
27Pagsasagawa (4)
28Pagsasagawa (5)
29Ang Katotohanang Nakapaloob sa Gawain ng Panlulupig (1)
30Bakit Ayaw Mong Maging Hambingan?
31Paano Nakakamtan ang mga Epekto ng Ikalawang Hakbang ng Gawain ng Paglupig
32Ang Katotohanang Nakapaloob sa Gawain ng Panlulupig (2)
33Ang Katotohanang Nakapaloob sa Gawain ng Panlulupig (3)
34Ang Katotohanang Nakapaloob sa Gawain ng Panlulupig (4)
35Pagsasagawa (6)
36Pagsasagawa (7)
37Pagsasagawa (8)
38Maglingkod Gaya ng Ginawa ng mga Israelita
39Ang Pagpapataas ng Antas ng Kakayahan ay Alang-alang sa Pagtanggap ng Pagliligtas ng Diyos
40Ang Kabuluhan ng Pagliligtas sa Mga Inapo ni Moab
41Ang mga Karanasan ni Pedro: Ang Kanyang Kaalaman sa Pagkastigo at Paghatol
42Kailangan Ninyong Maunawaan ang Gawain—Huwag Kayong Sumunod Nang May Pagkalito!
43Paano Mo Dapat Tahakin ang Huling Bahagi ng Landas

I-download