Paano Ako Bumalik sa Makapangyarihang Diyos

Paano Ako Bumalik sa Makapangyarihang Diyos

Ang bawat sumasampalataya sa Diyos ay may isang espesyal na kuwento tungkol sa kanilang personal na paglalakbay ng pagbabalik-loob sa Kaniya. Ibinabahagi ng aklat na ito ang mga karanasan ng mga hinirang ng Diyos na tumatanggap ng gabay ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos. May ilan na nakalaya mula sa tanikala at kahigpitan ng kanilang mga paniniwalang panrelihiyon, may ilan na nakalaya mula sa paggambala at pag-uusig ng mga grupo ng relihiyon at ng masasamang puwersa ng Partido Komunista ng Tsina, at may iba na nagkamit ng pangunawa sa masasamang kalakaran ng mundo. Ganap nilang nalaman kung ano ang tunay na daan at lumapit sila sa harap ng trono ng Diyos; ito ang kanilang mga makabagbag-damdaming kuwento. Ang bawat isa sa mga natatanging karanasang ito ay nagbubunyag sa kung paanong ginagapos at sinasaktan ni Satanas ang sangkatuhan, at higit pa rito ay nagpapakita ng awtoridad at kapangyarihan ng mga salita ng Diyos, na tanging ang Diyos ang pag-ibig at kaligtasan para sa tao.

Talaan ng mga Nilalaman

1Naglalaho ang Hamog at Nakikita Ko ang Landas Patungo sa Kaharian ng Langit
2Ang Daan patungo sa Kadalisayan
3Pagtuklas sa Misteryo ng Paghatol
4Umuwi ang isang Pagala-galang Puso
5Pakinggan! Sino Itong Nagsasalita?
6Paano Ako Muntik nang Maging Hangal na Dalaga
7Ginabayan Ako ng Makapangyarihang Diyos sa Landas ng Pagkamit ng Paglilinis
8Ibang Klase ng Pagmamahal
9Ang Kaharian ng Langit ay Aktwal na Nasa Lupa Na
10Dahil sa mga Notification Mula sa YouTube Nakasama Kong Muli ang Panginoon
11Ang Misteryo ng Trinidad ay Inihayag
12Ang Panginoon Ay Nagpakita sa Silangan
13Sa pamamagitan ng Pag-unawa sa Misteryo ng mga Pangalan ng Diyos, Nakakasabay Ako sa mga Gawain ng Cordero
14Ang Salita ng Diyos ang Aking Lakas
15Paglusot sa Mahigpit na Pagkakubkob ni Satanas
16Pinapatnubayan Ako ng Salita ng Diyos sa Pagdaan sa mga Patibong
17Naghahatid ng Napakahalagang Balita ang Isang “Mensaherong Kalapati”
18Nakikita Ko ang mga Kasinungalingan ng Gobyernong CCP at Inaakit Ako ng Pag-ibig ng Diyos na Bumalik sa Kanya
19Paglaya Mula sa Bitag ng Usap-usapan
20Pagtakas mula sa “Lungga ng Tigre”
21Isang Labanan
24Sino ang Hadlang Sa Daan Patungo sa Makalangit na Kaharian?
25Matapos Maunawaan ang Katotohanan tungkol sa Kung Paano Makikilala ang Totoong Cristo at ang mga Huwad na Cristo, Hindi na Ako Nagbulag-bulagan Pa
26Pagbukas ng Pinto sa Aking Puso at Pagtanggap sa Pagbabalik ng Panginoon
27Kasama Nang Muli ng Diyos
28Pag-alpas sa Ulap upang Makita ang Liwanag
30Napakaliwanag at Napakaaliwalas ng Langit sa Araw na Iyon
31Isang Maliit na Dahon ng Damong Tumubo Kasama ng mga Palumpong
32Isang Pambihirang Tagumpay
33Suwerte at Kasawian
34Isang Kristiyanong Espirituwal na Paggising
35Natagpuan Ko na ang Tunay na Kaligayahan
37Ang Pagbalik ng Isang Alibughang Anak
38Ang Diyos Ay nasa Aking Tabi
39Nakahanap na Ako ng Tunay na Tahanan
40Isang Kakaibang Uri ng Kaligtasan
41Masaya Kong Tinanggap ang Pagbabalik ng Panginoon
43Nagdulot ng Krisis sa Pamilya ang Kaso ng Zhaoyuan na Naganap Noong Mayo 28
39Pag-uwi
46Nakauwi na Ako
47Nagbalik Mula sa Bingit ng Kapahamakan
48Muling Pagkabuhay Mula sa Bingit ng Kamatayan
43Paglusot sa Mahigpit na Pagkakubkob ni Satanas
44Napakaliwanag at Napakaaliwalas ng Langit sa Araw na Iyon
45Pagbukas ng Pinto sa Aking Puso at Pagtanggap sa Pagbabalik ng Panginoon
46Nawala at Natagpuang Muli
47Ang Paggising ng Isang Nalinlang na Espiritu
48Ang Mainit na Liwanag Pagkaraan ng Madilim na Lagusan
49Matapos Matanggap ang Pagliligtas ng Diyos sa mga Huling Araw, Natamo Namin ang Isang Bagong Buhay
50Saan Nagmula ang Tinig na ito?
51Ang Unos ng Diborsyo ay Napahupa

I-download