Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

Ang Paghatol ay Nagsisimula sa Tahanan ng Diyos

Ang mga seleksyon sa aklat na ito ay pawang mga salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos para sa Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw, na pangunahing hinango mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao, Vol. I. Ang Pagpapakita at Gawain ng Diyos. Ang mga ito ay mga katotohanang kailangang matamo agad ng bawat taong naghahanap at nagsisiyasat sa gawain ng Diyos sa mga huling araw. Ang mga pagpapahayag ng Diyos na nasa aklat na ito ay ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia ayon sa ipinropesiya sa Aklat ng Pahayag. Ang kasalukuyang mga salita ng Diyos ang pinakamagandang patotoo sa Kanyang pagpapakita at gawain, at ang pinakamaganda ring patotoo sa katunayan na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Nilalayon ng aklat na ito na bigyang-kakayahan ang lahat ng nananabik sa pagpapakita ng Diyos na marinig ang Kanyang tinig sa lalong madaling panahon. Nawa ay mabasa ng lahat ng naghihintay sa pagdating ng Panginoon at nag-aasam sa pagpapakita at gawain ng Diyos ang aklat na ito.

Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon) Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

Talaan ng mga Nilalaman

Paunang Salita

I-download