Lahat
Koro ng Ebanghelyo
Mga Musikal
Mga Clip ng Koro
Mga Trailer ng Koro
Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 4: Pinupukaw ng Diyos ang Lahat ng Tao Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” (5/5) Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” (3/5) Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 2: Pagdiriwang ng Pagdating ng Diyos Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 1: Isang Pagdiriwang ng Kaharian “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Preview: Simula ng Tap Dance "Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo" | Pinahabang Preview Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 3/3) Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 2/3) Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 1/3) "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 15/15) Ang Pamamahala ng Diyos na Palaging Sumusulong "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 14/15) Ang Pag-angat ng Estados Unidos at ang Misyon Nito Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 13/15) "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 12/15) Ang Pag-angat at Pagbagsak ng Imperyo ng Roma Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 11/15) Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 10/15) Pangako ng Diyos sa mga Israelita|"Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 9/15) "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 8/15) Ibinibigay ng Diyos ang Kautusan Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 7/15) "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 6/15) Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 5/15) Ang Pagwasak ng Diyos sa Daigdig sa Isang Baha "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 4/15) Paglikha ng Diyos sa Mundo "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 3/15) Diyos na Naghahari at Sumusuporta sa Sangkatauhan at sa Lahat ng Bagay "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 2/15) Diyos na Naghahari sa Simula at sa Hinaharap ng Sangkatauhan "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 1/15) Diyos na Naghahari sa Sansinukob "Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap" - Ang Pagkawasak ng Dating Mundo (Clip 3/7) Tagalog Christian Musical Drama | "Kuwento ni Xiaozhen" Ang Diyos ang Kaligtasan Ko (Tagalog Dubbed) Tagalog Christian Musical Drama "Kuwento ni Xiaozhen" | Ang Diyos ang Kaligtasan Ko Tagalog Christian Musical Drama | "Kuwento ni Xiaozhen" | Ang Diyos ang Kaligtasan Ko (Trailer) Tagalog Christian Musical Drama 2018 "Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos" (Trailer) Christian Musical Drama 2018 "Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos" (Tagalog Dubbed) Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" | Ang Pag-angat at Pagbagsak ng mga Bansa