Lahat
Mga Likhang Pangkoro
Mga Musikal
Mga Clip ng Koro
Mga Trailer ng Koro
Gospel Choir Song | Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 4: Pinupukaw ng Diyos ang Lahat ng Tao Gospel Choir Song | Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 5: Ang Pag-asa ng mga Milenyo ay Isinasakatuparan sa Wakas Gospel Choir Song | Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 3: Isang Bagong Langit at Lupa Pagkatapos ng Sakuna Gospel Choir Song | Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 2: Pagdiriwang ng Pagdating ng Diyos Gospel Choir Song | Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 1: Isang Pagdiriwang ng Kaharian Large-scale Gospel Choir Song "Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo" (Tagalog Subtitles) “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Preview: Simula ng Tap Dance "Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo" | Pinahabang Preview Ang Diyos ang May Kapangyarihan sa Kapalaran ng Bawat Bansa at Lahat ng Tao Isang Talaan ng Gawain ng Diyos sa Paglikha ng Mundo at Pamumuno at Pagtubos sa Sangkatauhan Ang Diyos ang May Kapangyarihan sa Lahat ng Bagay sa Sansinukob Ang Pamamahala ng Diyos na Palaging Sumusulong Ang Pag-angat ng Estados Unidos at ang Misyon Nito Ang Pag-angat ng Imperyong Briton na Nagtutulak sa Pag-unlad ng Sangkatauhan Ang Pag-angat at Pagbagsak ng Imperyo ng Roma Ang Pagtatapon sa mga Judio sa Ibang Bansa at ang Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Kaharian sa Langit Pagparito ng Diyos sa Lupa at Pagiging Handog sa Kasalanan Pangako ng Diyos sa mga Israelita Ibinibigay ng Diyos ang Kautusan Ginagabayan ng Diyos ang mga Israelita Palabas ng Egipto Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra Ang Pagwasak ng Diyos sa Daigdig sa Isang Baha Paglikha ng Diyos sa Mundo Diyos na Naghahari at Sumusuporta sa Sangkatauhan at sa Lahat ng Bagay Diyos na Naghahari sa Simula at sa Hinaharap ng Sangkatauhan Diyos na Naghahari sa Sansinukob Gospel Choral Performance "Ibabalik ng Diyos ang Dating Estado ng Paglikha" Gospel Choral Performance "Ang Pagtawag at Pagliligtas ng Diyos" Tagalog Christian Musical Drama | "Kuwento ni Xiaozhen" Ang Diyos ang Kaligtasan Ko (Tagalog Dubbed) Tagalog Christian Musical Drama | "Kuwento ni Xiaozhen" | Ang Diyos ang Kaligtasan Ko (Trailer) Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" | Tagalog Dubbed "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Trailer) | Patotoo Tungkol sa Kapangyarihan ng Diyos Tagalog Christian Musical Drama 2018 "Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos" (Trailer) Christian Musical Drama 2018 "Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos" (Tagalog Dubbed) "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Trailer) | Paglalabas ng Kautusan Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" | Ang Pag-angat at Pagbagsak ng mga Bansa "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Trailer) | Mga Pagninilay tungkol sa Kalamidad "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Trailer) | Pagsisiyasat sa mga Hiwaga ng Buhay "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Trailer) | Pagsisiyasat sa Sansinukob