Lahat
Koro ng Ebanghelyo
Mga Musikal
Mga Kanta ng Koro
Mga Clip ng Koro
Mga Trailer ng Koro
Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 4: Pinupukaw ng Diyos ang Lahat ng Tao Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” (5/5) Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” (3/5) Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 2: Pagdiriwang ng Pagdating ng Diyos Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 1: Isang Pagdiriwang ng Kaharian Large-scale Gospel Choir | "Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo" Tagalog Christian Song “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Preview: Simula ng Tap Dance "Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo" | Pinahabang Preview Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 3/3) Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 2/3) Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 1/3) "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 15/15) Ang Pamamahala ng Diyos na Palaging Sumusulong "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 14/15) Ang Pag-angat ng Estados Unidos at ang Misyon Nito Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 13/15) "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 12/15) Ang Pag-angat at Pagbagsak ng Imperyo ng Roma Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 11/15) Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 10/15) Pangako ng Diyos sa mga Israelita|"Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 9/15) "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 8/15) Ibinibigay ng Diyos ang Kautusan Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 7/15) "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 6/15) Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 5/15) Ang Pagwasak ng Diyos sa Daigdig sa Isang Baha "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 4/15) Paglikha ng Diyos sa Mundo "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 3/15) Diyos na Naghahari at Sumusuporta sa Sangkatauhan at sa Lahat ng Bagay "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 2/15) Diyos na Naghahari sa Simula at sa Hinaharap ng Sangkatauhan "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 1/15) Diyos na Naghahari sa Sansinukob "Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap" - Mga Tagpo sa Impiyerno (Clip 1/7) "Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap" - Ang Awtoridad ng Salita ng Diyos (Clip 2/7) "Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap" - Ang Pagkawasak ng Dating Mundo (Clip 3/7) "Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap" - Pagpapanibagong-buhay sa Liwanag (Clip 4/7) "Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap" - Ang Pagkawasak ni Satanas (Clip 5/7) "Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap" - Ang Pagpapanibago ng Lahat ng Bagay (Clip 6/7) Bagong Langit at Bagong Lupa | Dula-dulaan sa Entablado "Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-13 Pagganap" Tawag ng Diyos | Dramang Musikal "Koro ng Ebanghelyong Tsino Ika-9 Pagganap" Tagalog Christian Musical Drama | "Kuwento ni Xiaozhen" Ang Diyos ang Kaligtasan Ko (Tagalog Dubbed) Tagalog Christian Musical Drama | "Kuwento ni Xiaozhen" | Ang Diyos ang Kaligtasan Ko (Trailer) Tagalog Christian Music "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Musical Documentary) | Power of God Musical Documentary Trailer "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" | Patotoo Tungkol sa Kapangyarihan ng Diyos Tagalog Christian Musical Drama 2018 "Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos" (Trailer) Christian Musical Drama 2018 "Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos" (Tagalog Dubbed) Trailer ng Kristiyanong Dokumentaryo "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" | Paglalabas ng Kautusan Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" | Ang Pag-angat at Pagbagsak ng mga Bansa Trailer ng Dokumentaryong "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" | Mga Pagninilay tungkol sa Kalamidad Trailer ng Dokumentaryong "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" | Pagsisiyasat sa mga Hiwaga ng Buhay Trailer ng Dokumentaryong "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" | Pagsisiyasat sa Sansinukob Drama-musikal | Kuwento ni Xiaozhen (1) - Bato, Bato, Pick Drama-musikal | Kuwento ni Xiaozhen (2) - Agawan sa Ginto Drama-musikal | Kuwento ni Xiaozhen (3) - Pagtalikod sa Kabutihan at Pagsunod sa Kasamaan Drama-musikal | Kuwento ni Xiaozhen (4) - Pagkabulok Drama-musikal | Kuwento ni Xiaozhen (5) - Buhay sa Sayawan Drama-musikal | Kuwento ni Xiaozhen (6) - Pagbabalik Ang Makapangyarihang Diyos ay Nakaupo sa Maluwalhating Trono Filipino Choir Song "Ang Diyos ay ang simula at ang wakas" | God Is the Everlasting God