Lahat
Mga Awit ng Papuri
Mga Himnong Kristiyano (Mga Titik Onscreen)
Tinatapos ng Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ang Kanyang Pamamahala Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Gawain ng Diyos ay Patuloy sa Pagsulong" Tagalog Gospel Song | "Ang Awtoridad at Kapangyarihan na Ipinapakita ng Diyos Nang Nagkatawang-tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Awit ng Mga Mananagumpay" Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 3) Tagalog Christian Song With Lyrics | "Iisa ang Pinakadiwa ng Katawang-tao ng Diyos at ng Espiritu" Tagalog Christian Song | "Ang Pagsasagawa ng Katotohanan ay Nangangailangan ng Tunay na Kabayaran" Ang Mga Paniwala at Imahinasyon Ay Hindi Kailanman Makakatulong na Makilala Mo ang Diyos Tagalog Christian Song With Lyrics | "Para Saan ang Lahat ng Intensyon ng Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Alam Mo ba ang Gawain ng Diyos" Hinahatulan at Pineperpekto ng Diyos ang Tao Gamit ang Kanyang mga Salita sa mga Huling Araw Sa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng Salita Piniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng Kaharian Tagalog Christian Song | "Paglapastangan sa Espiritu ang Pagtanggi sa Wakas-ng-Panahong Cristo" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dalawang Libong Taon ng Pananabik" Sa pamamagitan lamang ng Paggawa sa katawang tao Makukuha ng Diyos ang Sangkatauhan Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pamamahala sa Tao ay Pagtalo kay Satanas" Tagalog Gospel Song | "Sa Pagsunod Lamang sa Gawain ng Banal na Espiritu Makasusunod Hanggang Wakas" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Mensahe ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dapat Kayong Maging Isang Tao na Tumatanggap ng Katotohanan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Mundo ba ang Iyong Pahingahan?" Tagalog Christian Song | "Ibigay ang Isipan at Katawan sa Katuparan ng Tagubilin ng Diyos" Cristianong Kanta | "Kailangan ng Masamang Sangkatauhan ang Pagliligtas ng Nagkatawang-taong Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nagdurusa nang Matindi ang Diyos para Iligtas ang Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Lahat ay May Pagkakataong Magawang Perpekto" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Alam Mo Ba ang Pinagmumulan ng Buhay na Walang Hanggan?" Ang Pagkakatawang tao ng Diyos Una sa Lahat ay upang Ipahayag ang Kanyang Salita Tagalog Christian Song With Lyrics | "Umaasa ang Diyos na Hindi Nagbago ang Sangkatauhan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Sana Maantig Muli ng Diyos ang Ating mga Espiritu" Tagalog Christian Song | "Ang Orihinal na Sangkatauhan ay mga Buhay na Katauhang may Espiritu" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tumindig, Makipagtulungan sa Diyos" Tagalog Christian Song | "Ang katotohanan ng bunga ng Kasamaan ng Tao na Gawa ni Satanas" Tagalog Christian Song | "Ang Huling Yugto ng Paglupig ay Sadyang para Iligtas ang mga Tao" Tagalog Christian Song | "Buhay ng Tao'y Lubusang Isinailalim sa Pagiging Kataas-taasan ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Mga Prinsipyo sa Paghahanap ng Tunay na Daan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Kailangan ang Pananampalataya sa mga Pagsubok" Tagalog Christian Song With Lyrics 2020 | "Paano Mamuhay nang Masunurin" Tagalog Christian Song | "Tanging Landas ng Sangkatauhan Upang Makapasok sa Kapahingahan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diwa ni Cristo ay Nalalaman sa Gawa't Pagpapahayag Niya" Tagalog Christian Praise Song | "Ang Pag-ibig ng Diyos ay Mananatili sa mga Tao Magpakailanman" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Purihin ang Diyos na Nagbalik nang Matagumpay" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tanging ang mga Gumagalang sa Diyos ang Masaya" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pag-ibig ng Diyos ay 'Di Taglay ng Anumang Nilalang" Tagalog Christian Song | "Magpapasakop Ako sa mga Pagsasaayos ng Diyos sa Lahat ng Bagay" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nais ng Diyos ang Tunay na Puso ng Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dinala na ng Diyos ang Kanyang Kaluwalhatian sa Silangan" Tagalog Christian Song | "Paano Malalaman ang Pagpapakita at Gawain ng Cristo ng mga Huling Araw" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kahigitan at Kadakilaan ng Makapangyarihan sa lahat" Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 2) Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pinahahalagahan ng Diyos ay ang Puso ng Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tuhan Hargai Mereka yang Mendengar dan Patuhi-Nya" Tagalog Christian Song | "Ang mga Tumatanggap Lang ng Katotohanan ang Makakarinig ng Tinig ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Kayhirap ng Gawain ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Mga Salita ng Diyos ay ang Paraan na Dapat Sundin ng Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diyos sa Katawang-tao Ay Isang Buhay na Bukal ng Buhay" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Makinig Nang Mabuti sa Salita ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng Sangkatauhan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Saloobin ni Job Tungo sa mga Pagpapala ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diyos ang Nag-iisang Pinuno ng Tadhana ng Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Layunin sa Likod ng mga Kaayusan ng Diyos para sa Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Puno ng Pagdurusa ang mga Araw 'Pag Walang Diyos" Tagalog Christian Song | "Dapat Sambahin ng Tao ang Diyos para sa isang Magandang Hantungan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ikaw Ba'y Isang Naghahangad na Magawang Perpekto ng Diyos?" Tagalog Christian Song | "Dapat Mong Tiyakin na Patahimikin ang Puso Mo sa Harap ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tularan ang Panginoong Jesus" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos" Tagalog Christian Song | "Naibibigay ng Diyos ang Lahat ng Pag-ibig Niya sa Sangkatauhan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Tatlong Yugto ng Gawain ay Ginagawa ng Isang Diyos" Tagalog Christian Song | "Lahat ng mga Tao ng Diyos ay Naglalabas ng Kanilang mga Damdamin" Tagalog Christian Gospel Song | "Mapapalad ang mga Tumatanggap ng Bagong Gawain ng Diyos" Tagalog Christian Song | "Hindi Mawawalay sa Buhay ng Tao ang Kataas-Taasang Kapangyarihan Ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pinakamakabuluhang Buhay" Tagalog Christian Song With Lyrics 2020 | "Puso Ko'y Napukaw ng Paghatol" Tagalog Christian Song With Lyrics 2020 | "Magkaroon ng Normal na Relasyon sa Diyos para Maperpekto" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Pinaka-kaibig-ibig" Tagalog Christian Song With Lyrics 2020 | "Patiunang Itinalaga ng Diyos Tadhana ng Tao Noon Pa Man" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Resulta ng Pagkakakilala sa Diyos" Tagalog Christian Song | "Ang Nagkatawang-taong Diyos Inaakay ang Tao sa Isang Bagong Kapanahunan" Tagalog Gospel Song | Ang Mga Hindi Tumatanggap sa Katotohanan ay Hindi Karapat-dapat sa Kaligtasan Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Dapat Itaguyod ng mga Kabataan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Alamin na ang Pagkastigo't Paghatol ng Diyos ay Pag-ibig" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang mga Pananagutan ng mga Tunay na Naniniwala" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Mahal ng Sugatang Diyos ang Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nakapasok na Tayo sa Tamang Landas ng Buhay" Tagalog Christian Song | "Sinusubukan at Pinipino ng Diyos ang Tao upang Maperpekto Siya" Tagalog Christian Song | "Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dapat Ilagay Mo ang Paniniwala sa Diyos nang Higit sa Lahat" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang Ito" Tagalog Christian Praise Song | "Dinadala ng Diyos ang Sangkatauhan sa Liwanag" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Umaasa ang Diyos na Makilala at Maintindihan Siya ng Tao" Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Kahulugan ng Dasal" Tagalog Christian Song | "Hangaring Mahalin ang Diyos Kahit Gaano Kalaki ang Iyong Pagdurusa" Ginagawa ng Diyos na Nagkakatawang-tao ang Pinakamahalagang Gawaing Pagliligtas ng Tao Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Paghatol ng Diyos ay Pag ibig" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kalungkutan ng Tiwaling Sangkatauhan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kalooban ng Diyos ay Hindi Kailanman Magbabago" Tagalog Christian Song | "Yamang Inililigtas ng Diyos ang Tao, Siya'y Lubos Niyang Ililigtas" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diyos ay nasa Langit at Nasa Lupa Rin" Tagalog Christian Song | "Ang Panalangin ng Bayan ng Diyos" Tagalog Praise Song | "Sa Pamilya ng Diyos Tayo ay Nagkikita" Tagalog Christian Songs With Lyrics | "Kilalang kilala ni Pedro ang Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Mapalad Tayong Makasalubong sa Pagdating ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Landas para Malaman ang Awtoridad ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Paano Magawang Perpekto" Tagalog Christian Song | "Hindi Kayang Arukin ng Sinuman ang Awtoridad at Kapangyarihan ng Diyos" Tagalog Christian Song 2020 | "Umaasa ang Diyos na ang Sangkatauha'y Patuloy na Mabuhay" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Pag-ibig ng Diyos ang Pinakatunay" Tagalog Christian Song | "Hindi Hinaharap ng mga Tao ang Salita ng Diyos ng Kanilang mga Puso" Tagalog Christian Songs With Lyrics | "Pag aalay ng Pinakamahalagang Sakripisyo sa Diyos" Tagalog Gospel Song | "Ibinibigay ng Diyos sa Tao ang Kailangan Nila Ayon sa Kanilang mga Pagsamo" Tagalog Christian Song | "Panahon" Tagalog Christian Song | "Pinagpala ang Salinlahi ng mga Huling Araw" Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics Tagalog Christian Song With Lyrics | "Kasama Ka Hanggang Wakas" Tagalog Christian Song | "Ang Awtoridad ng Diyos ay Natatangi" Tagalog Christian Song | "Ang Tinig ng Puso ng Isang Nilalang" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Handa Akong Magpasakop sa Gawain ng Diyos" Tagalog Christian Praise Song | "Diyos Ko! Di Talaga Ako Nararapat sa Pag-ibig Mo" Tagalog Christian Song | "Ang Diyos ay Lumilikha ng mas Magandang Bukas para sa Sangkatauhan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Pinagpapala ng Diyos Yaong Tapat" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan" Tagalog Christian Song 2019 | "Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbot" Tagalog Praise and Worship Songs With Lyrics|"Magsasaya't Magpupuri sa Diyos ang Buong Daigdig" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dalisay na Pag-ibig na Walang Dungis" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita" Tagalog Christian Song | "Tinunaw ng Pag-ibig ng Diyos ang Aking Puso"