Lahat
Mga Awit ng Papuri
Mga Himnong Kristiyano (Mga Titik Onscreen)
Tinatapos ng Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ang Kanyang Pamamahala Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Gawain ng Diyos ay Patuloy sa Pagsulong" Tagalog Gospel Song | "Ang Awtoridad at Kapangyarihan na Ipinapakita ng Diyos Nang Nagkatawang-tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Awit ng Mga Mananagumpay" Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 3) Tagalog Christian Song | Iisa ang Pinakadiwa ng Katawang-tao ng Diyos at ng Espiritu Tagalog Christian Song | "Ang Pagsasagawa ng Katotohanan ay Nangangailangan ng Tunay na Kabayaran" Ang Mga Paniwala at Imahinasyon Ay Hindi Kailanman Makakatulong na Makilala Mo ang Diyos Tagalog Christian Song With Lyrics | "Para Saan ang Lahat ng Intensyon ng Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Alam Mo ba ang Gawain ng Diyos" Hinahatulan at Pineperpekto ng Diyos ang Tao Gamit ang Kanyang mga Salita sa mga Huling Araw Tagalog Christian Song | Sa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng Salita Piniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng Kaharian Tagalog Christian Song | "Paglapastangan sa Espiritu ang Pagtanggi sa Wakas-ng-Panahong Cristo" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dalawang Libong Taon ng Pananabik" Sa pamamagitan lamang ng Paggawa sa katawang tao Makukuha ng Diyos ang Sangkatauhan Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pamamahala sa Tao ay Pagtalo kay Satanas" Tagalog Gospel Song | "Sa Pagsunod Lamang sa Gawain ng Banal na Espiritu Makasusunod Hanggang Wakas" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Mensahe ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dapat Kayong Maging Isang Tao na Tumatanggap ng Katotohanan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Mundo ba ang Iyong Pahingahan?" Tagalog Christian Song | "Ibigay ang Isipan at Katawan sa Katuparan ng Tagubilin ng Diyos" Cristianong Kanta | "Kailangan ng Masamang Sangkatauhan ang Pagliligtas ng Nagkatawang-taong Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nagdurusa nang Matindi ang Diyos para Iligtas ang Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Lahat ay May Pagkakataong Magawang Perpekto" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Alam Mo Ba ang Pinagmumulan ng Buhay na Walang Hanggan?" Ang Pagkakatawang tao ng Diyos Una sa Lahat ay upang Ipahayag ang Kanyang Salita Tagalog Christian Song With Lyrics | "Umaasa ang Diyos na Hindi Nagbago ang Sangkatauhan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Sana Maantig Muli ng Diyos ang Ating mga Espiritu" Tagalog Christian Song | "Ang Orihinal na Sangkatauhan ay mga Buhay na Katauhang may Espiritu" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tumindig, Makipagtulungan sa Diyos" Tagalog Christian Song | "Ang katotohanan ng bunga ng Kasamaan ng Tao na Gawa ni Satanas" Tagalog Christian Song | "Ang Huling Yugto ng Paglupig ay Sadyang para Iligtas ang mga Tao" Tagalog Christian Song | "Buhay ng Tao'y Lubusang Isinailalim sa Pagiging Kataas-taasan ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Mga Prinsipyo sa Paghahanap ng Tunay na Daan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Kailangan ang Pananampalataya sa mga Pagsubok" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Paano Mamuhay nang Masunurin" Tagalog Christian Song | "Tanging Landas ng Sangkatauhan Upang Makapasok sa Kapahingahan" Tagalog Christian Song | Ang Diwa ni Cristo ay Nalalaman sa Gawa't Pagpapahayag Niya Tagalog Christian Praise Song | "Ang Pag-ibig ng Diyos ay Mananatili sa mga Tao Magpakailanman" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Purihin ang Diyos na Nagbalik nang Matagumpay" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tanging ang mga Gumagalang sa Diyos ang Masaya" Tagalog Christian Song | Ang Pag-ibig ng Diyos ay 'Di Taglay ng Anumang Nilalang Tagalog Christian Song | "Magpapasakop Ako sa mga Pagsasaayos ng Diyos sa Lahat ng Bagay" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nais ng Diyos ang Tunay na Puso ng Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dinala na ng Diyos ang Kanyang Kaluwalhatian sa Silangan" Tagalog Christian Song | "Paano Malalaman ang Pagpapakita at Gawain ng Cristo ng mga Huling Araw" Tagalog Christian Song | Ang Kahigitan at Kadakilaan ng Makapangyarihan-sa-lahat Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics (Volume 2) Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pinahahalagahan ng Diyos ay ang Puso ng Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tuhan Hargai Mereka yang Mendengar dan Patuhi-Nya" Tagalog Christian Song | "Ang mga Tumatanggap Lang ng Katotohanan ang Makakarinig ng Tinig ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Kayhirap ng Gawain ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Mga Salita ng Diyos ay ang Paraan na Dapat Sundin ng Tao" Tagalog Christian Song | Ang Diyos sa Katawang-tao Ay Isang Buhay na Bukal ng Buhay Tagalog Christian Song With Lyrics | "Makinig Nang Mabuti sa Salita ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng Sangkatauhan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Saloobin ni Job Tungo sa mga Pagpapala ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diyos ang Nag-iisang Pinuno ng Tadhana ng Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Layunin sa Likod ng mga Kaayusan ng Diyos para sa Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Puno ng Pagdurusa ang mga Araw 'Pag Walang Diyos" Tagalog Christian Song | "Dapat Sambahin ng Tao ang Diyos para sa isang Magandang Hantungan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ikaw Ba'y Isang Naghahangad na Magawang Perpekto ng Diyos?" Tagalog Christian Song | "Dapat Mong Tiyakin na Patahimikin ang Puso Mo sa Harap ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tularan ang Panginoong Jesus" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos" Tagalog Christian Song | "Naibibigay ng Diyos ang Lahat ng Pag-ibig Niya sa Sangkatauhan" Tagalog Christian Song With Lyrics | Ang Tatlong Yugto ng Gawain ay Ginagawa ng Isang Diyos Tagalog Christian Song | "Lahat ng mga Tao ng Diyos ay Naglalabas ng Kanilang mga Damdamin" Tagalog Christian Gospel Song | "Mapapalad ang mga Tumatanggap ng Bagong Gawain ng Diyos" Tagalog Christian Song | "Hindi Mawawalay sa Buhay ng Tao ang Kataas-Taasang Kapangyarihan Ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pinakamakabuluhang Buhay" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Puso Ko'y Napukaw ng Paghatol" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Magkaroon ng Normal na Relasyon sa Diyos para Maperpekto" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Patiunang Itinalaga ng Diyos Tadhana ng Tao Noon Pa Man" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Resulta ng Pagkakakilala sa Diyos" Tagalog Christian Song | "Ang Nagkatawang-taong Diyos Inaakay ang Tao sa Isang Bagong Kapanahunan" Tagalog Christian Song | Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Pinaka-kaibig-ibig Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Dapat Itaguyod ng mga Kabataan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Alamin na ang Pagkastigo't Paghatol ng Diyos ay Pag-ibig" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang mga Pananagutan ng mga Tunay na Naniniwala" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Mahal ng Sugatang Diyos ang Tao" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nakapasok na Tayo sa Tamang Landas ng Buhay" Tagalog Christian Song | "Sinusubukan at Pinipino ng Diyos ang Tao upang Maperpekto Siya" Tagalog Christian Song | "Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dapat Ilagay Mo ang Paniniwala sa Diyos nang Higit sa Lahat" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Tanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang Ito" Tagalog Christian Praise Song | "Dinadala ng Diyos ang Sangkatauhan sa Liwanag" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Umaasa ang Diyos na Makilala at Maintindihan Siya ng Tao" Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Kahulugan ng Dasal" Tagalog Christian Song | "Hangaring Mahalin ang Diyos Kahit Gaano Kalaki ang Iyong Pagdurusa" Ginagawa ng Diyos na Nagkakatawang-tao ang Pinakamahalagang Gawaing Pagliligtas ng Tao Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Paghatol ng Diyos ay Pag ibig" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kalungkutan ng Tiwaling Sangkatauhan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kalooban ng Diyos ay Hindi Kailanman Magbabago" Tagalog Christian Song | "Yamang Inililigtas ng Diyos ang Tao, Siya'y Lubos Niyang Ililigtas" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Diyos ay nasa Langit at Nasa Lupa Rin" Tagalog Christian Song | "Ang Panalangin ng Bayan ng Diyos" Tagalog Christian Songs With Lyrics | "Kilalang kilala ni Pedro ang Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Mapalad Tayong Makasalubong sa Pagdating ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Landas para Malaman ang Awtoridad ng Diyos" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Paano Magawang Perpekto" Tagalog Christian Song | "Hindi Kayang Arukin ng Sinuman ang Awtoridad at Kapangyarihan ng Diyos" Tagalog Christian Song | "Umaasa ang Diyos na ang Sangkatauha'y Patuloy na Mabuhay" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Pag-ibig ng Diyos ang Pinakatunay" Tagalog Christian Song | "Hindi Hinaharap ng mga Tao ang Salita ng Diyos ng Kanilang mga Puso" Tagalog Christian Songs With Lyrics | "Pag aalay ng Pinakamahalagang Sakripisyo sa Diyos" Tagalog Gospel Song | "Ibinibigay ng Diyos sa Tao ang Kailangan Nila Ayon sa Kanilang mga Pagsamo" Tagalog Christian Song | "Panahon" Non-stop Tagalog Christian Songs With Lyrics Tagalog Christian Song With Lyrics | "Kasama Ka Hanggang Wakas" Tagalog Christian Song | Ang Awtoridad ng Diyos ay Natatangi Tagalog Christian Song | "Ang Tinig ng Puso ng Isang Nilalang" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Handa Akong Magpasakop sa Gawain ng Diyos" Tagalog Christian Praise Song | "Diyos Ko! Di Talaga Ako Nararapat sa Pag-ibig Mo" Tagalog Christian Song | "Ang Diyos ay Lumilikha ng mas Magandang Bukas para sa Sangkatauhan" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Pinagpapala ng Diyos Yaong Tapat" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan" Tagalog Praise and Worship Songs With Lyrics|"Magsasaya't Magpupuri sa Diyos ang Buong Daigdig" Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dalisay na Pag-ibig na Walang Dungis" Tagalog Christian Song | "Tinunaw ng Pag-ibig ng Diyos ang Aking Puso"