Lahat
Mga Video ng Awiting Nagsasalaysay
Mga Video ng Musikang A Cappella
Mga Video ng Pagkanta at Pagsayaw
Christian Music Video 2019 | "Awit ng Matamis na Pag-ibig" Praise and Thank God for His Love Tagalog Christian Praise Music Video | "Nakita Ko Na ang Pag-ibig ng Diyos" Tagalog Christian Music Video | "Ang Mga Tapat Na Tao Lamang Ang Mayroong Pagkahawig Sa Tao" Tagalog Worship Song | "Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos" | How Great Is Our God Tagalog Worship Song | "Bayan ng Diyos sa Lahat ng Bansa Ipinahahayag Bilang Isa Kanilang Damdamin" Tagalog Christian Praise Song | "Mahal Ko, Pakihintay Ako" | Praise the Love of God Wholeheartedly Tagalog Christian Song | "Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala" | Follow the Work of the Holy Spirit Latest Tagalog Christian Worship Song | "Tanging Matatapat na Tao ang May Pagkakahawig sa Tao" Tagalog Christian Praise Song | "Kaugnayan sa Diyos" | God Is With Me on the Path of Faith in God Tagalog Praise Song | "Ang Kaharian ni Cristo ay Mainit na Tahanan" | Napakasayang Mabuhay sa Pag-ibig ng Diyos 2018 Tagalog Christian Song | "Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos" | The Christian Mission Tagalog Christian Music Video "Dalawang Libong Taon ng Pananabik" Meet With the Lord Tagalog Christian Worship Praise Songs 2018 | Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan Tagalog Worship Song | "'Pag Binuksan Mo'ng Puso Mo sa Diyos" | Damhin ang Pag-ibig ng Diyos Tagalog na Cristianong Kanta | Disidido Akong Sundin ang Diyos Tagalog Praise Song | Paghahandog ng Tapat na Puso sa Diyos | Purihin ang Diyos nang May Pusong Nagmamahal sa Kanya Tagalog Christian Song | "Saan ang aking tahanan" | God Is My Soul Harbor A Cappella Song Tagalog "Tunay na Ligaya ang Maging Taong Tapat" | Ang Kaharian sa Langit ay Paraiso para sa Tapat (Tagalog Subtitles) Tagalog Worship Song | "Maghandog ng Pag-ibig sa Diyos" | Be a New Person and Satisfy God Kanta ng Papuri | Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos (A Cappella) Himno ng Karanasan sa Buhay | "Kung 'Di Ako Iniligtas ng D'yos" | Binigyan Ako ng Diyos ng Bagong Buhay Tagalog Music Video | Lahat ng Bansa at Lahat ng Bayan Purihin ang Makapangyarihang Diyos Tagalog Christian Song | O Makapangyarihang Diyos, Ikaw ay Lubos na Maluwalhati! A Cappella Song "Makabuluhan ang Buhay Natin" | Seeing God's Wonderful Salvation (English Dubbed) Tagalog Prayer Song | "Panalangin ng Bayan ng Diyos" | Mabuhay sa Pag-ibig ng Diyos Tagalog Praise Song "Sundan ang Diyos sa Baku-bakong Daan" | The Cross Is My Glory Awit ng Papuri | "Habang Daan Kasama Mo" | Sumasaakin ang Pag-ibig ng Diyos Awit ng Papuri | "Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos" | Tagalog Praise and Worship God Tagalog church Song | "Sa Pamilya ng Diyos Tayo ay Nagkikita" | Mabuhay sa Pag-ibig ng Diyos Tagalog Gospel Song | "Lahat ng Tao’y Nabubuhay sa Liwanag ng Diyos" | Nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan Musikang Ebanghelyo "Kung 'Di Ako Iniligtas ng D'yos" Opisyal na Music Video Tagalog Christian Song |"Para Kanino Ba Nabubuhay Ang Tao" | Find the Meaning of Life Awit ng pagsamba | "Ang Tinig ng Puso ng Isang Nilalang" | Purihin ang Diyos nang buong puso ko Tagalog Subtitles | A Cappella | "Ang Resultang Nakamit ng Pagkilala sa Diyos" | Worship God in Spirit and in Truth Buhay-Iglesya Nati’y kaibig-ibig (Opisyal na Music Video) Tagalog Praise Song | "Awit ng Taos-pusong Pagkapit" | Lord, You Are My God Tagalog Christian Praise Song | Ibigin ang Praktikal na D'yos nang Ating Buong-puso (A Cappella) Tagalog Subtitles | A Cappella Song | "Purihin ang Bagong Buhay" | Christians Worship and Praise God