Lahat
Mga Video ng Awiting Nagsasalaysay
Mga Video ng Musikang A Cappella
Mga Video ng Pagkanta at Pagsayaw
Christian Music | "Makapangyarihang Diyos, ang Pinakakaibig-ibig sa Lahat" (A Cappella) Christian Praise Song | "Purihin ang Bagong Buhay" | A Cappella Christian Praise Music Video | "Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Walang Pag-iimbot" 2019 Christian Music Video | "All God’s People Praise Him to the Fullest" (English Song) Christian Music Video | "Pag-ibig sa Diyos Laging Awitin" (Tagalog Subtitles) Tagalog Christian Music Video | “Ang Diyos Nagkatawang-tao ng mga Huling Araw ay Pangunahing Ginagawa ang Gawain ng mga Salita” Christian Praise Music Video | "Nakita Ko Na ang Pag-ibig ng Diyos" (Tagalog Subtitles) Tagalog Christian Music Video | "Ang Mga Tapat Na Tao Lamang Ang Mayroong Pagkahawig Sa Tao" Tagalog Christian Song "Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos" Christian Music Video | "Bayan ng Diyos sa Lahat ng Bansa Ipinahahayag Bilang Isa Kanilang Damdamin" Tagalog Christian Praise Song | "Mahal Ko, Pakihintay Ako" | Music Video Tagalog Christian Song | "Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala" | Follow the Work of the Holy Spirit Christian Song | "Tanging Matatapat na Tao ang May Pagkakahawig sa Tao" (Tagalog Subtitles) Tagalog Christian Music Video | "Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos" Tagalog Christian Music Video | "Dalawang Libong Taon ng Pananabik" Tagalog Christian Praise Song | "Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan" (Music Video) Tagalog Christian Music Video | “Pag Binuksan Mo'ng Puso Mo sa Diyos” Tagalog Praise Song | Paghahandog ng Tapat na Puso sa Diyos | Purihin ang Diyos nang May Pusong Nagmamahal sa Kanya A Cappella Song Tagalog "Tunay na Ligaya ang Maging Taong Tapat" | Ang Kaharian sa Langit ay Paraiso para sa Tapat (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | "Maghandog ng Pag-ibig sa Diyos" (Tagalog Subtitle) Kanta ng Papuri | Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos (A Cappella) Cristianong Kanta | "Kung 'Di Ako Iniligtas ng D'yos" | Music Video Himno ng Karanasan sa Buhay | "Kung 'Di Ako Iniligtas ng D'yos" | Binigyan Ako ng Diyos ng Bagong Buhay Tagalog Christian Song | O Makapangyarihang Diyos, Ikaw ay Lubos na Maluwalhati! Christian Music | "Makabuluhan ang Buhay Natin" (A Cappella) Tagalog Prayer Song | "Panalangin ng Bayan ng Diyos" Tagalog Praise Song "Sundan ang Diyos sa Baku-bakong Daan" | The Cross Is My Glory Christian Praise Song | "Habang Daan Kasama Mo" | Music Video Christian Praise Song | "Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos" (Tagalog Subtitles) | Music Video Tagalog church Song | "Sa Pamilya ng Diyos Tayo ay Nagkikita" "Kanta ng Papuri | ""Lahat ng Tao’y Nabubuhay sa Liwanag ng Diyos"" (Tagalog Subtitles)" Christian Song | "Para Kanino Dapat Mabuhay ang Tao" (Tagalog Subtitle) Awit ng pagsamba | "Ang Tinig ng Puso ng Isang Nilalang" | Purihin ang Diyos nang buong puso ko Christian Praise Song | "Ang Resultang Nakamit ng Pagkilala sa Diyos" | A Cappella Christian Song | "Buhay-Iglesya Nati'y kaibig-ibig" (Tagalog Subtitles) | Music Video Christian Praise Music Video | "Awit ng Taos-pusong Pagkapit" Tagalog Christian Praise Song | Ibigin ang Praktikal na D'yos nang Ating Buong-puso (A Cappella) Christian Praise Song | "Purihin ang Bagong Buhay" | A Cappella