Lahat
Maikling Dula
Crosstalk
Mga Kuwento mula sa Tunay na Buhay—Isinalaysay na mga Pagsasadula
Tagalog Crosstalk | "Paghatol ng mga Huling Araw" Tagalog Christian Skit | "Ang Totoo Ay Hindi Maaaring Maging Huwad" Tagalog Christian Crosstalk | "Isang Anticristo sa Iglesia" Tagalog Christian Crosstalk | "May Isang Diyos Lamang" Tagalog Crosstalk | "Ang mga Sumasampalataya sa Anak ay May Buhay na Walang Hanggan" Tagalog Christian Skit | "Talaga Bang Nagsisi Ka Na?" Tagalog Christian Variety Show | "Ang Paglabas sa Biblia" (Crosstalk 2019) Maikling Dula | "Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit Kung Makakamit Natin ang Kaligtasan?" Tagalog Christian Crosstalk | "Mga Fariseo ng mga Huling Araw" Tagalog Christian Variety Show | "Nangangarap nang Gising" (Maikling Dula 2019) Tagalog Christian Variety Show | Ang mga "Mabuting" Layunin ng Pastor Tagalog Christian Crosstalk | "Mangisda" | CCP's Persecution of Christians by Evil Means Christian Variety Show | "Mga Kamera sa Buong Lungsod" (Tagalog Crosstalk 2018) Tagalog Christian Crosstalk - "Pagmamatyag" The CCP Uses High Tech to Violate Human Rights Tagalog Christian Crosstalk | "Bilangguang Walang Pader" | The CCP's Tracking Service for Christians New Filipino Variety Show | "Mga Pakana ng mga Pulis" | The CCP's New Tricks for Persecuting Christians (Skit) Tagalog Crosstalk "Sa Pagitan ng isang Bato at Matigas na Lugar" | Carry the Cross and Follow the Lord Tagalog Crosstalk "Paghihigpit sa mga Tao sa Nayon" | A Horrible Experience of Preaching the Gospel Tagalog Skit | "Ang mga Limitasyon ng Mayor ng Barrio" | Why Christians Have to Flee Their Homes Tagalog Christian Crosstalk "Mga Mapagpanggap" | Ripping Off the Mask of China's "Religious Freedom Tagalog Christian Skit | "Tagamanman ng Komunidad" | Why Does the CCP Closely Monitor Christians? New Tagalog Christian Crosstalk | "Pagtakas sa Hawla" | A Christian's Testimony of Faith Tagalog Christian Crosstalk | "Mga Mata sa Lahat ng Dako" | The Status Quo of Christians in China New Gospel Skit "Ang Panginoon ay Kumakatok" | God's Sheep Hear the Voice of God Tagalog Christian Crosstalk | "Paano ba Talaga Darating ang Panginoon" | Have You Welcomed the Lord? Tagalog Christian Skit | "Pagtitipon sa isang Kamalig" | Why Do Christians Meet in a Cowshed? Maikling Dula - "Isang Babala Mula sa Kasaysayan" (Tagalog Christian Video) Tagalog Christian Video | "Ang Totoong Pagmamahal ng Diyos" | The Judgement of God Saved Me Tagalog Crosstalk "Ang Hiwaga ng Pangalan ng Diyos" | Can the Lord Be Called Jesus When He Returns? Tagalog Crosstalk | "Serbisyo sa Pagmamanman" | Ripping Off the Mask of China's "Religious Freedom" Maikling Dula - "Watch Over This House" (Tagalog Christian Videos) Tagalog Christian Skit "Ang Aking Ama, ang Pastor" A Debate on the Bible Between Father and Daughter Tagalog Crosstalk | "Isang Maling Liko" | Who Should We Listen to as We Believe in God? Tagalog Christian Crosstalk | "Paggising" | Wise Virgins Hear the Voice of God and Welcome the Lord Maikling Dula | "Baka Nananaginip Tayo" | Can We Enter the Kingdom of Heaven Through Hard Work? Maikling Dula | "Ang Pagmamatyag" | Why Are Christians Unable to Return Home? (Tagalog Dubbed) Maikling Dula | "Paggutom sa Sarili sa Takot na Mabulunan" | Paano Makikilala ang Tunay na Kristo at mga Huwad na Kristo Christian Crosstalk "Sinabi ng Aming Pastor …" | Who Should We Obey as We Believe in the Lord? Maikling Dula: Bibisita ang Pulis sa Bagong Taon(Tagalog Dubbed)