Large-scale Gospel Choir | "Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo" 16:31 Large-scale Gospel Choir | "Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo"

Narinig na ang nakakaantig na awit ng kaharian, na ipinababatid ang pagdating ng Diyos sa piling ng mga tao sa buong sansinukob! Dumating na ang...