Siya na May Kapangyarihan sa Lahat (Musical Documentary) 1:26:18 Siya na May Kapangyarihan sa Lahat (Musical Documentary)

Sa buong kalawakan ng sansinukob, lahat ng bagay sa kalawakan ay gumagalaw nang eksakto sa sarili nilang orbit. Sa ilalim ng kalangitan, mga bundok,...