Christian Movie | "Umabot sa Huling Tren Caught the Last Train" - Ipinagkakaloob ng Makapangyarihang Diyos sa Tao ang Daan Tungo sa Buhay na Walang Hanggan (Clip 5/5)

Sa pagtatapos ng Kapanahunan ng Kautusan, kumapit nang mahigpit ang mga Judio sa kanilang batas at ayaw nilang tanggapin ang gawain ng Panginoong Jesus, na nagsadlak sa kanila sa kadiliman at pagkawala ng pagliligtas ng Diyos. Ngayon sa mga huling araw, pinananatili lang ng lahat ng relihiyon ang pangalan ng Panginoong Jesus at ayaw nilang tanggapin ang Makapangyarihang Diyos, kaya naging mas lalo itong naging mapanglaw at tigang na lugar. Bakit nga ba nagkagayon? Iyo’y dahil ang Diyos lamang ang bukal ng tubig ng buhay at Siya ang piangmumulan ng buhay ng lahat ng bagay. Sa pagsunod lamang sa gawain ng Diyos natatamo ng sangkatauhan ang buhay na tubig ng buhay, at natatamo ang katotohanan at buhay. Sabi ng Makapangyarihang Diyos, "Si Cristo ng mga huling araw ay naghahatid ng buhay, at naghahatid ng nananatili at magpakailanmang daan ng katotohanan. Ang katotohanang ito ay ang landas na sa pamamagitan nito ay makakamit ng tao ang buhay, at ang tanging landas sa pamamagitan niyao’y makikilala ng tao ang Diyos at upang masangayunan ng Diyos" (Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).


Rekomendasyon:

Christian Movie | "Umabot sa Huling Tren Caught the Last Train" | Welcome the Return of Lord Jesus


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.