Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song | O Makapangyarihang Diyos, Ikaw ay Lubos na Maluwalhati!

Serye ng mga Music Video 1203  2018-02-13

Tagalog Christian Song | O Makapangyarihang Diyos, Ikaw ay Lubos na Maluwalhati!


Makapangyarihang Diyos, Cristo ng mga huling araw,

Ikaw ay Manunubos na nagbalik.

Ikaw ay nangungusap sa lahat ng tao,

gamit ang katotohanan upang hatulan at dalisayin sila.

Ang Iyong mga salita ay puno ng awtoridad at kapangyarihan,

nagdadalisay sa tiwaling disposisyon ng tao

Ang Iyong mga salita ay naghahayag ng pagkamakapangyarihan,

at mas higit ang pagkamatuwid ng Diyos.

Ang salita ng Diyos ay humahatol sa dating mundo,

humahatol sa lahat ng bayan at lahat ng mga tao.

ang mga salita ng Diyos ay nakakamit lahat,

at tuluyan na Niyang nalupig si Satanas.

Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos.

O Makapangyarihang Diyos, Ikaw ay lubos na maluwalhati!

Ang Iyong mga gawa ay nakakapanggilalas!

Lahat ng bayan at lahat ng mga tao ay tumatalon sa tuwa.


Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan sa Kaniyang gawain,

gamit ang malaking pulang dragon upang gawin ang serbisyo.

Si Satanas ay nagmamadaling natataranta upang mang-usig.

Sa pamamagitan ng kapighatian,

isang grupo ng mga tao ay naging perpekto sa pagiging matagumpay.

Lahat ng tao ng Diyos ay naging ganap sa pamamagitan Niya.

Ganap nilang itinakwil ang malaking pulang dragon.

Ang kaharian ni Satanas ay tuluyang nawasak,

at ang kaharian ng Diyos ay lumitaw sa mundo!

Nagpatirapa tayo sa pagsamba,

pinupuri ang paghahari ng Diyos sa lupa.

Ang katotohanan at pagkamatuwid ay nahayag sa mundo.

Lahat ng bayan at lahat ng mga tao ay pinalalakas ang kanilang mga tinig sa pagpuri.

Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos.

O Makapangyarihang Diyos, Ikaw ay lubos na maluwalhati!

Ang Iyong karunungan ay mahimala!

Lahat ng bayan at lahat ng mga tao ay tumatalon sa tuwa.


Ang dakilang gawain ng Diyos ay naganap,

at ang Diyos ay babalik sa Sion.

Natanggap ng tao ang dakilang pagliligtas ng Diyos,

nakatakas sa madilim na mga impluwensya ni Satanas.

Bawat linya ng salita ng Diyos ay nagbubunga.

Ang resulta sa iba’t-ibang tao ay nahayag.

Ang mga nakinabang sa katotohanan ay pinagpapala ng Diyos;

ang mga napopoot sa Diyos ay matatagpuan ang Kaniyang kaparusahan.

Matinding mga sakuna ang wawasak sa mundo,

ngunit ang mga tao ng Diyos ay matitira.

Lahat ng mga bayan at mga tao ay haharap sa trono ng Diyos,

at lahat ng tao ay magpupuri nang kanilang buong puso.

Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos.

O Makapangyarihang Diyos, Ikaw ay lubos na maluwalhati!

Ang mga langit at lupa at lahat ng bagay ay tatalon sa tuwa,

nagpupuri sa kaluwalhatian ng Makapangyarihang Diyos!

mula sa Sundan ang Kordero at Umawit ng Bagong mga Awit


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.