Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Music Video | "Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian"

Mga Video ng mga Himno 1856  2019-02-21

Tagalog Christian Music Video | "Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian"

I

Nang sa mundo ng tao dumating si Jesus,

dinala N'ya panahon ng Biyaya,

tinapos Panahon ng Kautusan.

Muli Diyos naging tao sa mga huling araw.

Dinala N'ya Panahon ng Kaharian,

tinapos Panahon ng Biyaya.

Gumawa sa gitna ng tao si Jesus

para sangkatauha'y tubusin,

inialay na handog sa sala ng tao ang Sarili.

Pero masamang disposisyon ng tao'y nananatili.

Lahat ng tumatangap

sa ikalawang pagkakatawang-tao ng Diyos

aakayin sa Panahon ng Kaharian

at tatanggap ng Kanyang gabay.

II

Para iligtas ang tao mula

sa masamang impluwensya ni Satanas,

hindi sapat maging handog sa sala si Jesus.

Kailangang mas dakilang gawain ang gawin ng Diyos

para maalis ang disposisyon ng tao

na nabahiran ni Satanas.

Gumawa sa gitna ng tao si Jesus

para sangkatauha'y tubusin,

inialay na handog sa sala ng tao ang Sarili.

Pero masamang disposisyon ng tao'y nananatili.

Lahat ng tumatangap

sa ikalawang pagkakatawang-tao ng Diyos

aakayin sa Panahon ng Kaharian

at tatanggap ng Kanyang gabay.

III

Matapos patawarin ang tao sa kanyang mga sala,

bumalik ang Diyos sa katawang-tao

para akayin ang tao sa isang bagong panahon,

isang panahon ng pagkastigo't paghatol,

tao ay itinataas sa isang mas mataas na antas.

Gumawa sa gitna ng tao si Jesus

para sangkatauha'y tubusin,

inialay na handog sa sala ng tao ang Sarili.

Pero masamang disposisyon ng tao'y nananatili.

Lahat ng tumatangap

sa ikalawang pagkakatawang-tao ng Diyos

aakayin sa Panahon ng Kaharian

at tatanggap ng Kanyang gabay.

IV

Lahat na nagpapasakop sa kapamahalaan N'ya

aani ng mas mataas

na katotohana't mas malaking pagpapala.

O mabubuhay sila sa liwanag!

At matatamo daan, katotohana't buhay!

Gumawa sa gitna ng tao si Jesus

para sangkatauha'y tubusin,

inialay na handog sa sala ng tao ang Sarili.

Pero masamang disposisyon ng tao'y nananatili.

Lahat ng tumatangap

sa ikalawang pagkakatawang-tao ng Diyos

aakayin sa Panahon ng Kaharian

at tatanggap ng Kanyang gabay.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin


More Tagalog Christian Songs:

Tagalog Christian Praise Song "Mahal Ko, Pakihintay Ako"

Tagalog Christian Music Video "Dalawang Libong Taon ng Pananabik" Meet With the Lord


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.