Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song | "Naibibigay ng Diyos ang Lahat ng Pag-ibig Niya sa Sangkatauhan"

Mga Video ng mga Himno 1701  2019-08-23

Tagalog Christian Song | "Naibibigay ng Diyos ang Lahat ng Pag-ibig Niya sa Sangkatauhan"

Maging sa pagpapakita ng pagkamatuwid N'ya,

kamahalan N'ya o poot,

isinasagawa ng D'yos ang pamamahala N'ya't

inililigtas ang tao dahil sa pag-ibig N'ya.

Gaano kalaking pag-ibig? Ila'y nagtanong.

Hindi ito konting pag-ibig,

isangdaang pors'yento pag-ibig ng D'yos.

Dahil kung ang pag-ibig ng Diyos ay medyo mas kaunti lamang,

ang mga tao ay hindi maliligtas.

Para sa sangkatauhan lahat ng pag-ibig N'ya, ibinibigay ng D'yos.

Ibinibigay ng D'yos lahat ng pag-ibig N'ya.

Ibinibigay ng D'yos lahat ng pag-ibig N'ya.

Ibinibigay ng D'yos lahat ng pag-ibig N'ya sa sangkatauhan,

Ibinibigay N'ya lahat ng pag-ibig N'ya.

Ibinibigay N'ya pag-ibig N'ya.

Bakit naging tao ang D'yos?

Sa pagliligtas ng tao ginugol N'ya lahat.

Pagkakatawang-tao N'ya'y naglalamang lahat ng pag-ibig N'ya.

Laking labis pinakitang paglaban ng tao sa D'yos.

Lagpas na sa puntong maligtas, tao'y lumagpas na.

Kaya walang magawa ang D'yos

kundi Sarili ay ialay para sa tao.

Ibinibigay ng D'yos lahat ng pag-ibig N'ya.

Ibinibigay ng D'yos lahat ng pag-ibig N'ya.

Ibinibigay ng D'yos lahat ng pag-ibig N'ya sa sangkatauhan.

Ibinibigay N'ya lahat ng pag-ibig N'ya.

Ibinibigay N'ya pag-ibig N'ya.

Di magiging tao ang D'yos kundi N'ya inibig ang tao.

Maaaring magpadala ng kidlat galing langit ang D'yos,

at maaaring magpalabas ng galit N'ya.

Ang sangkatauhan ay mahuhulog at hindi na kailangan

ng Diyos na tiisin ang nakakahiyang halaga

ng pagiging katawang-tao sa katunayan.

Nag-aalay S'ya para sa sangkatauhan,

ibinibigay pag-ibig N'ya sa sangkatauhan.

Nag-aalay S'ya para sa sangkatauhan,

ibinibigay pag-ibig N'ya sa sangkatauhan.

Pinipili ng Diyos na matiis ang sakit at pang-aapi,

panghihiya't pagtakwil.

Sa kabila nito, sangkatauha'y nililigtas pa rin N'ya.

Talagang kahulugan ng pag-ibig.

Ibinibigay ng D'yos lahat ng pag-ibig N'ya.

Ibinibigay ng D'yos lahat ng pag-ibig N'ya.

Ibinibigay ng D'yos lahat ng pag-ibig N'ya sa sangkatauhan.

Ibinibigay N'ya lahat ng pag-ibig N'ya.

Ibinibigay N'ya pag-ibig N'ya.

Ibinibigay N'ya lahat ng pag-ibig N'ya.

Ibinibigay N'ya pag-ibig N'ya.

mula sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.