Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng Sangkatauhan"

Mga Video ng mga Himno 110  2020-02-09

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Nalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng Sangkatauhan"

I

Sa malawak na mundo na nagbago

nang 'di mabilang na beses mula pa noon,

walang sinuman ang nangunguna at gumagabay sa tao,

walang sinuman kundi Siya na namamahala sa lahat.

Walang dakila na gumagawa at naghahanda

para sa kapakanan ng sangkatauhan.

Walang gagabay sa kanila tungo sa masiglang kinabukasan,

ni magpapalaya mula sa kawalang katarungan ng mundo.

Nalulungkot ang Diyos sa kinabukasan ng sangkatauhan.

Nagdadalamhati Siya sa pagbagsak nila!

Tingnan Kanyang kalungkutan 'pagkat nabibigo silang malaman

na tinatahak nila ang landas ng walang balikan.

Tao'y nagrebelde, sinaktan ang puso ng Diyos;

masamang landas ni Satanas kanilang nilalakaran.

At walang tumitigil upang malinaw na makita kung

saan pupunta ang tao sa huli.

II

Sino ang pumipigil at nakadarama ng poot ng Diyos?

Sino ang naghahangad na sa Kanya'y mapalapit?

Na'san ang sumisilay sa kalungkutan ng Diyos

o sumusubok na unawain ang sakit na nadarama?

Kahit na narinig ang kanyang tinig,

sila'y patuloy na lumalayo.

Sa awa, katotohana't pagmasid ng Diyos;

Sarili'y binebenta nang maluwag sa loob kay Satanas.

Nalulungkot ang Diyos sa kinabukasan ng sangkatauhan.

Nagdadalamhati Siya sa pagbagsak nila!

Tingnan Kanyang kalungkutan 'pagkat nabibigo silang malaman

na tinatahak nila ang landas ng walang balikan.

Tao'y nagrebelde, sinaktan ang puso ng Diyos;

Masamang landas ni Satanas kanilang nilalakaran.

At walang tumitigil upang malinaw na makita kung

saan pupunta ang tao sa huli.

III

Paano gayon kikilos ang Diyos

tungo sa taong suwail na sa Kanya'y tumatakwil?

Alamin na ang mga pagtawag

at paghimok ng Diyos ay sinusundan

ng lupit na sakuna at mahirap pasanin.

Pinaparusaha'y hindi lang laman kundi'y kanyang kaluluwa.

Walang nakakaalam kung ano ang ipamamalas Niya;

'Pag plano Niya'y binasura at hindi pansin ang tinig Niya;

poot na hindi pa nadama o narinig ng tao kailanman.

Ito'y kakaibang kalamidad;

nagplano ang Diyos ng paglikha at pagligtas.

Ito ang unang beses at huli,

walang sinuman ang nakakaunawa sa Kanyang puso.

Hapis na pag-ibig ng Diyos

at maalab na hangaring iligtas ang sangkatauhan.

Nalulungkot ang Diyos sa kinabukasan ng sangkatauhan.

Nagdadalamhati Siya sa pagbagsak nila!

Tingnan ang Kanyang kalungkutan 'pagkat nabibigo silang malaman

na tinatahak nila ang landas ng walang balikan.

Tao'y nagrerebelde, sinaktan ang puso ng Diyos;

masamang landas ni Satanas kanilang nilalakaran.

At walang tumitigil upang malinaw na makita kung

saan pupunta ang tao sa huli, saan pupunta ang tao sa huli.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.