Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Song 2020 | "Nilikha ng Diyos ang Kalangitan, Lupa at Lahat ng Bagay Para Sa Sangkatauhan"

Mga Video ng mga Himno 1  2020-02-11

Tagalog Christian Song | "Nilikha ng Diyos ang Kalangitan, Lupa at Lahat ng Bagay Para Sa Sangkatauhan"

I

Lahat ng bagay ay magkaugnay, nagtutulungan,

sa pamamagitan nito,

ang kapaligiran ng tao ay napangangalagaan.

Sa ilalim ng prinsipyong ito,

ay makapagpapatuloy at mabubuhay.

Ang buhay sa ganitong kapaligiran,

tao ay maaaring lumago at magparami.

Ang tuntuning ito'y ginagamit ng Diyos

upang pangalagaan ang buhay para sa lahat ng bagay,

panatilihin silang buhay

ng Kanyang nakakamanghang gawa.

Sa paraang ito tinutustusan Niya lahat ng bagay.

Gayon din ang Kanyang paraan

upang tustusan ang buong sangkatauhan.

Nilikha ng Diyos ang kalangitan,

lupa't lahat ng bagay para sa sangkatauhan.

Nilikha Niya ang kapaligiran ng tao

at ginawang maganda ang mundo.

Ginagamit ng Diyos lahat ng Kanyang nilikha

upang pangalagaan at ingatan

tahanan ng tao na Kanyang nilikha, tahanang nilikha ng Diyos.

Ganito Niya tinutustusan ang lahat ng bagay at ang tao.

II

Ang Diyos ang Panginoon ng patakaran ng sansinukob,

patakarang namamahala kung paano

nabubuhay ang lahat ng bagay.

Ginagawa N'ya 'to upang ang sansinukob

at lahat ng bagay ay mabuhay na magkaayon,

ginagawa Niya ito upang hindi sila mawala

o maglaho nang biglaan.

Ginagawa ito upang tao'y ma'aring umiral

at manahan sa kapaligirang 'to sa pamamagitan

ng pangunguna ng Diyos.

Ang mga patakarang namamahala sa lahat

ng bagay ay nasa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos,

at hindi maaaring pakialaman o baguhin ng sangkatauhan.

Tanging ang Diyos lamang ang nakaaalam

sa mga patakarang ito,

at Diyos lamang ang nakapamamahala

sa kanila mula sa itaas.

Nilikha ng Diyos ang kalangitan,

lupa't lahat ng bagay para sa sangkatauhan.

Nilikha Niya ang kapaligiran ng tao

at ginawang maganda ang mundo.

Ginagamit ng Diyos lahat ng Kanyang nilikha

upang pangalagaan at ingatan

tahanan ng tao na Kanyang nilikha, tahanang nilikha ng Diyos.

Ganito Niya tinutustusan ang lahat ng bagay at ang tao.

III

Lahat na buhay nasa ilalim

ng maka-Diyos na patakaran ng Diyos.

Ang bawat bagay na buhay ay binigyan

ng buhay noong likhain ng Diyos.

Nang may buhay na binigay ng Diyos,

ito ay sumusunod sa tuntunin ng buhay.

Hindi ito kailangang baguhin o tulungan ng tao,

ito ang paraan ng pagtustos ng Diyos sa lahat.

Nilikha ng Diyos ang kalangitan,

lupa't lahat ng bagay para sa sangkatauhan.

Nilikha Niya ang kapaligiran ng tao

at ginawang maganda ang mundo.

Ginagamit ng Diyos lahat ng Kanyang nilikha

upang pangalagaan at ingatan

tahanan ng tao na Kanyang nilikha, tahanang nilikha ng Diyos.

Ganito Niya tinutustusan ang lahat ng bagay at ang tao.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.