Wala pa rito. Magdagdag ng isa ngayon!

Tagalog Christian Song | "Tahimik na Dumarating ang Diyos sa Gitna Natin"

Mga Video ng mga Himno 2015  2019-03-08

Tagalog Christian Song | "Tahimik na Dumarating ang Diyos sa Gitna Natin"

I

Tahimik ang Diyos at 'di kaylanman sa 'tin nagpakita,

pero 'di nahinto kaylanman gawain N'ya.

Tinitingnan N'ya lahat ng lupa, lahat ng bagay inuutusan,

lahat ng salita't gawa ng tao'y minamasdan.

Pamamahala N'ya'y nagawa, unti-unti, sa plano N'ya.

Tahimik, pero yapak N'ya'y lumalapit sa tao.

Luklukan ng paghatol N'ya'y pinadala sa sansinukob,

kasunod ng pagbaba ng trono N'ya sa gitna natin.

II

Anong marilag na tagpo, marangal at kapita-pitagan.

Gaya ng kalapati't leon, Espiritu'y dumarating.

Tunay na marunong S'ya, matuwid at makahari,

may awtoridad, puno ng pag-ibig at habag.

Pamamahala N'ya'y nagawa, unti-unti, sa plano N'ya.

Tahimik, pero yapak N'ya'y lumalapit sa tao.

Luklukan ng paghatol N'ya'y pinadala sa sansinukob,

kasunod ng pagbaba ng trono N'ya sa gitna natin.

Oh.. Pamamahala N'ya'y nagawa, unti-unti, sa plano N'ya.

Tahimik, pero yapak N'ya'y lumalapit sa tao.

Luklukan ng paghatol N'ya'y pinadala sa sansinukob,

kasunod ng pagbaba ng trono N'ya sa gitna natin,

kasunod ng pagbaba ng trono N'ya sa gitna natin,

kasunod ng pagbaba ng trono N'ya sa gitna natin.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.